PROebiz
NAR
Tobogan
Templates
Coloring
Katalog BASE
Profily zadavatelů
FSA
Construction (843)
Transport infrastructure construction (214)
Plumbing materials and work (20)
Painting work and painting personnel (15)
Building materials (12)
Construction work, renovation and registration (439)
Construction equipment (10)
Repair of pipelines and gas pipelines (43)
Water supply network construction (68)
Other (22)
Food and Beverages (27)
Bread, pastry and bakery products (4)
Meat and meat products (8)
Milk and dairy products (2)
Beverages (0)
Fruit and vegetables (7)
Fish and fish products (0)
Other (6)
Machinery, equipment, tools (339)
Pumps and compressors (7)
Conveyor belts, crushing machines (3)
Hydraulic equipment, tools and accessories (6)
Bearings, oil seals (7)
Handling equipment, forklift trucks (8)
Measuring Instruments (41)
Spare parts (10)
Tools and instruments (15)
Oils and lubricants (3)
Repair and maintenance (16)
Pneumatic equipment, machinery and rollers (1)
Industrial automation, technology solutions and innovation (32)
Industrial machinery (30)
Control and automation systems (10)
General fasteners (7)
Welding materials and services (3)
Gaskets, valves (2)
Lifts, escalators and platforms (24)
Ventilation, air-conditioning (30)
Security equipment, fire extinguishers and fire-fighting equipment (37)
Agricultural machinery (29)
Other (18)
Computers, IT and telecommunications services (318)
Computer hardware & peripherals (143)
IT and Internet (16)
Computer services (19)
Software & Information systems (102)
Telecommunications services and equipment (35)
Other (3)
Office (167)
Office accessories (22)
Office printing and printing solutions (49)
Furniture (81)
Paper (15)
Other (0)
Metallurgical materials, metals and alloys (28)
Metal production and metal finishing (8)
Metals, stainless steel, alloys and castings (3)
Sheet metal (4)
Flanges, elbows (0)
Tubes and pipes (5)
Chains (0)
Rods and wires (3)
Other (5)
Transport services, cars/vehicles and accessories (215)
Commercial passenger vehicles and services (25)
Courier services (5)
Commercial goods vehicles (14)
Company cars (60)
Tyres (8)
Service, repair, spare parts and accessories (45)
Road transport (9)
Railway transport (38)
Other (11)
Electrical and Electronic equipment (113)
Batteries, accumulators and motors (23)
Electrical installation work (15)
High voltage electrical equipment, masts, pylons (3)
Insulators and other electronic equipment (12)
Repairs and Spares (10)
Lighting (26)
Transformers (2)
Wires, cables and switchgear (12)
Other (10)
Health (310)
Medicaments and pharmaceuticals (105)
Instruments and equipment (129)
Health Services (14)
Medical material (35)
Medical furniture (26)
Other (1)
Energy, fuel (82)
Electricity (15)
Fuel (6)
Gas (7)
Boilers, boiler rooms, heat exchangers, heat pumps, solar panels (50)
Other (4)
Cleaning, cleaning services (100)
Cleaning and hygiene equipment (42)
Industrial and chemical cleaning (5)
Road management and maintenance (19)
Cleaning services (21)
Cleaning equipment (8)
Other (5)
Chemistry (179)
Paints, thinners and varnishes (6)
Chemicals (28)
Chemical equipment (6)
Calibration mixtures (1)
Laboratory equipment, accessories, furniture and appliances (117)
Technical gases (8)
Other (13)
Waste Management (42)
Secondary raw materials (4)
Communal waste (18)
Disposal of hazardous waste (18)
Scrap and scrap metal (0)
Other (2)
Packages (14)
Wooden containers and pallets (0)
Cardboard boxes (0)
Plastic containers and foils (10)
Metal packaging (2)
Other (2)
Marketing, Advertising and Printing (55)
Advertising, promotional items (21)
Printing, printing services (24)
Other (10)
Financial services, insurance (32)
Financial Services (3)
Insurance (11)
Accounting (6)
Legal services (9)
Other (3)
Other services (168)
Security and patrol services (11)
Health and safety at work services (8)
Environmental management and services (34)
Fire prevention, fire-fighting materials and services (14)
Translation and interpretation services (2)
Real Estate and warehouse Services (7)
Inspection of electrical machinery and gas appliances (6)
Services recruitment agencies (4)
Education and Conference (67)
Books, magazines, educational material (7)
Other (8)
Personal protective equipment (53)
Personal protective equipment (51)
Safety ropes and accessories (2)
Civil engineering (147)
Geological and geodetic work (26)
Design and approval documentation for energy projects (14)
Project and approval documentation (86)
Expert and auditing services (21)
Other (0)
Other (142)
Wood, wood products (10)
Electronics (33)
Kitchen utensils and equipment (38)
Plastics and plastic products (4)
Glass and glass products (0)
Test category (0)
Textiles (21)
Accommodation, food services and leisure activities (26)
Animals and Veterinary Services (3)
Other (7)
Selling categories (7)
Financial claims (debts) (0)
Real estate (3)
Scrap, scrap metal, stainless steel and castings (0)
Secondary raw materials (1)
Motor vehicles (2)
Computer hardware and office equipment (0)
Plastics (0)
Machinery and accessories (0)
Other
Name of tenderpromoterDeadlinedocumentation
1.[1]PROEBIZ Projekční práce a inženýrské služby - kvalifikační řízení******31.12.2019 10:00Request
Detail
2.[1]PROEBIZ Úpravy na dopravníku******28.06.2019 15:23Request
Detail
3.[1]PROEBIZ Výběrové řízení - kamerový systém (Yusen logistics Czech s.r.o.)******21.06.2019 13:00Request
Detail
4.[1]PROEBIZ Skrývka ornice v Hořanském koridoru******20.06.2019 10:00Request
Detail
5.[1]PROEBIZ MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE V OBDOBÍ 07/2019-06/2020 v HL Luže - Košumberk******17.06.2019 14:00Request
Detail
6.[1]PROEBIZ Obchodná verejná súťaž - OOPP - Ostatné******11.06.2019 14:00Request
Detail
7.[1]PROEBIZ Automatizace dopravy ohřátého kusu ke kovacím válcům RW2a a k BECHE 16 ******11.06.2019 12:00Request
Detail
8.[1]PROEBIZ 2 Nová Svařovací pracoviště******11.06.2019 12:00Request
Detail
9.[1]PROEBIZ Výstavba kanalizace ul. Promenádní******11.06.2019 11:00Request
Detail
10.[1]PROEBIZ Dátové služby******10.06.2019 14:00Request
Detail
11.[2]PROEBIZ Pronájem hmotných nemovitých věcí – parkovacích míst v lokalitě K Nemocnici - označených jako BOX č. 15, BOX č. 16, BOX č. 17, BOX č. 18, BOX č. 19 a BOX č. 20, k. ú. Cheb******10.06.2019 12:00Request
Detail
12.[1]PROEBIZ Zabezpečení tratě do Počerad******10.06.2019 10:00Request
Detail
13.[1]PROEBIZ Technické plyny v lahvích ******10.06.2019 08:00Request
Detail
14.[1]PROEBIZ Tonery pro koncern ÚSOVSKO******07.06.2019 12:00Request
Detail
15.[1]PROEBIZ Celoplošná oprava komunikací v Těrlicku - 2019******07.06.2019 11:00Request
Detail
16.[1]PROEBIZ Zpracování PD na LNG čerpací stanice******06.06.2019 14:00Request
Detail
17.[1]PROEBIZ i002169 Oprava povrchu kovové stolice (Změna vnito-areálového čerpání NaOH)******06.06.2019 11:00Request
Detail
18.[1]PROEBIZ ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU V BUDOVÁCH MěÚ HODONÍN******06.06.2019 10:00Request
Detail
19.[2]PROEBIZ Výroba reklamních předmětů******06.06.2019 10:00Request
Detail
20.[1]PROEBIZ Poptávka - Dodávka nápojových koncentrátů včetně bezplatného vypůjčení a servisu směšovačů pro jejich prodej po dobu trvání smlouvy******06.06.2019 09:00Request
Detail
21.[1]PROEBIZ Drcení a třídění kameniva v kamenolomu Jakubčovice nad Odrou ******06.06.2019 08:30Request
Detail
22.[1]PROEBIZ Chladničky 2/2019******06.06.2019 08:00Request
Detail
23.[1]PROEBIZ VÝMĚNA ČÁSTÍ OSVĚTLENÍ III. ETAPA V ZŠ HODONÍN - OČOVSKÁ, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ******05.06.2019 15:00Request
Detail
24.[1]PROEBIZ REKONSTRUKCE OPLOCENÍ MŠ JILEMNICKÉHO******05.06.2019 14:00Request
Detail
25.[1]PROEBIZ i002219 Elektrootopy potrubních tras a technologických zařízení******05.06.2019 13:00Request
Detail
26.[1]PROEBIZ KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ EMISÍ HG ZA ODSIŘOVACÍ LINKOU Č. 3******05.06.2019 12:00Request
Detail
27.[1]PROEBIZ Dodávky kancelářských potřeb******05.06.2019 10:00Request
Detail
28.[1]PROEBIZ Výber headhuntingovej spoločnosti pre obsadzovanie špecifických a manažérskych pozícií******04.06.2019 14:00Request
Detail
29.[1]PROEBIZ Przewody ******04.06.2019 09:00Request
Detail
30.[1]PROEBIZ KOMPL02-18 – Stavební úpravy půdních prostor Komenského, B. Němcové, Ostrava******03.06.2019 14:00Request
Detail
31.[1]PROEBIZ T-shirt bags and gloves******03.06.2019 14:00Request
Detail
32.[1]PROEBIZ Packaging material******03.06.2019 14:00Request
Detail
33.[2]PROEBIZ Vývoj systému pro jednotnou evidenci geologických dat******03.06.2019 12:00Request
Detail
34.[1]PROEBIZ Pečivo (1.7.2019 - 31.12.2019)******03.06.2019 09:00Request
Detail
35.[2]PROEBIZ 12MŠ VESELSKÁ 26/39, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU- VÝMĚNA ČÁSTI PLOTU Z ULICE VESELSKÁ.******03.06.2019 08:00Request
Detail
36.[2]PROEBIZ REKONSTRUKCE HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ 1.NP,DOLNÍ 165/1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU******03.06.2019 08:00Request
Detail
37.[1]PROEBIZ Nemocnica s poliklinikou Topoľčany – 2.NP – JIS, zmena dokončenej stavby.******31.05.2019 15:30Request
Detail
38.[1]PROEBIZ Technologická časť „Vzduchotechnika – chladenie – MaR“, v nemocnici Topoľčany.******31.05.2019 15:30Request
Detail
39.[1]PROEBIZ GO zásobníku V-103******31.05.2019 15:00Request
Detail
40.[1]PROEBIZ Ball valves for projects 11154, 11155******31.05.2019 15:00Request
Detail
41.[2]PROEBIZ Oprava balkónov 2.NP Monoblok v NsP TV ******31.05.2019 15:00Request
Detail
42.[2]PROEBIZ Prilbová pilčícka súprava, model ADVANCE VENT - STIHL******31.05.2019 15:00Request
Detail
43.[1]PROEBIZ GO výměníku E-202******31.05.2019 13:00Request
Detail
44.[2]PROEBIZ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PALACHOVA 35, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU -5ZŠ- OPRAVA OSVĚTLENÍ –ČÁST OBJEKTU 3NP, 4NP, 5NP******31.05.2019 12:30Request
Detail
45.[2]PROEBIZ Odber transformátorového oleja z prev. VSD a. s. Lemešany******31.05.2019 12:00Request
Detail
46.[1]PROEBIZ Dilatometr******31.05.2019 11:30Request
Detail
47.[1]PROEBIZ Obchodná verejná súťaž - Rozvádzače NN pre murované transformačné stanice VN-NN pre automatizované siete******31.05.2019 11:00Request
Detail
48.[1]PROEBIZ Obchodná verejná súťaž - Elektromerové rozvádzače pre oblasti s NO, v betónovom skelete******31.05.2019 11:00Request
Detail
49.[1]PROEBIZ Obchodná verejná súťaž - dodávka stavebných prác na stavbu dvoch polí rozvodne Kysucké Nové Mesto******31.05.2019 10:00Request
Detail
50.[1]PROEBIZ Výmena poškodenej trubkovice chladiacej veže BAC VXI 18-1.******31.05.2019 10:00Request
Detail
51.[1]PROEBIZ Obchodná verejná súťaž - Výroba, dodávka a montáž nábytku pre objekty skupiny VSE Holding******31.05.2019 10:00Request
Detail
52.[1]PROEBIZ PB/2019/04/23 Realizace obnovy a rozšíření dálkového ovládání posunu lokomotiv******31.05.2019 10:00Request
Detail
53.[1]PROEBIZ Konferenční židle VZ-2019-000520******31.05.2019 09:30Request
Detail
54.[1]PROEBIZ Oprava WC v kruhové hale DPOV - PSO (provozní středisko oprav) Přerov ******31.05.2019 09:00Request
Detail
55.[1]PROEBIZ Chlazení elektrických obloukových pecí pro slévárnu METSO CZECH REPUBLIC, s.r.o.******31.05.2019 08:00Request
Detail
56.[2]PROEBIZ Prodej firemních vozidel-30-05-2019******30.05.2019 14:30Request
Detail
57.[2]PROEBIZ ND žkv - brit,čapy,matica, puzdra,remenica,lišta sedadla, roleta s el.pohonom ******30.05.2019 12:30Request
Detail
58.[1]PROEBIZ Licence a technická podpora pro software Ivanti Endpoint Manager******30.05.2019 12:00Request
Detail
59.[1]PROEBIZ Obchodná verejná súťaž - Kryt podperného izolátora vonkajších vedení VN******30.05.2019 12:00Request
Detail
60.[1]PROEBIZ Obchodná verejná súťaž - Zvodiče prepätia pre vonkajšie vedenia VN******30.05.2019 11:00Request
Detail
61.[1]PROEBIZ Sukcesywna dostawa flokulantu proszkowego Superfloc c 448 w ilości 10 000 kg.******30.05.2019 10:00Request
Detail
62.[2]PROEBIZ Nákladka, preprava a výkladka dreva 2019******30.05.2019 10:00Request
Detail
63.[1]PROEBIZ Náhradní autobusová doprava v úseku Česká Skalice - Trutnov hl.n. (etapizace) 12., 13., 17. - 20.6.2019******30.05.2019 10:00Request
Detail
64.[1]PROEBIZ Náhradní autobusová doprava v úseku Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem ve dnech 17. až 21. 6. 2019 při výluce železniční trati dle ROV 53120******30.05.2019 10:00Request
Detail
65.[1]PROEBIZ Dostawa części i akcesoriów komputerowych******30.05.2019 09:00Request
Detail
66.[1]PROEBIZ Technické zajištění letního kina 2019******30.05.2019 09:00Request
Detail
67.[2]PROEBIZ Spojky VN, NN******30.05.2019 09:00Request
Detail
68.[1]PROEBIZ Dodávky léčivého přípravku - Diclofenacum gel******30.05.2019 09:00Request
Detail
69.[1]PROEBIZ Dodávky léčivého přípravku - Mesocainum******30.05.2019 09:00Request
Detail
70.[2]PROEBIZ Dodávka sýrů ******30.05.2019 08:55Request
Detail
71.[2]PROEBIZ Mäso a mäsové výrobky******30.05.2019 08:00Request
Detail
72.[1]PROEBIZ Oprava vnitropodnikových komunikací v kamenolomu Košťálov******30.05.2019 08:00Request
Detail
73.[1]PROEBIZ Dodávka a montáž vyrovnávacieho sklopného mostíka k nakladacej rampe******29.05.2019 17:00Request
Detail
74.[1]PROEBIZ OPLOCENÍ MEZI POZEMKY MĚSTA HODONÍN A ELEKTRÁRNY HODONÍN, VČETNĚ ZABEZPEČENÍ BUDOVY SKLADU EHO******29.05.2019 14:00Request
Detail
75.[1]PROEBIZ Průzkum trhu "Monitoring kompresorů na PZP Tvrdonice a PZP Dolní Dunajovice" ******29.05.2019 13:00Request
Detail
76.[1]PROEBIZ R-878-1970-2019 Čištění, údržba a servis zařízení na ochranu vod******29.05.2019 12:00Request
Detail
77.[2]PROEBIZ Výmena podlahovej krytinyv kanceláriách MPC******29.05.2019 11:40Request
Detail
78.[1]PROEBIZ Prístroje meracie******29.05.2019 11:00Request
Detail
79.[1]PROEBIZ Počítačové kurzy pre zamestnancov Úradu BSK v roku 2019******29.05.2019 11:00Request
Detail
80.[2]PROEBIZ Náhradné diely - isitič, výfuk pneuventilu******29.05.2019 11:00Request
Detail
81.[1]PROEBIZ Vozíky na prádlo pro SOUD,DK,RTG,OČNÍ a III.IK ******29.05.2019 10:30Request
Detail
82.[1]PROEBIZ Obchodná verejná súťaž: Externá podpora pre systémový a aplikačný vývoj v oblasti GIS******29.05.2019 10:00Request
Detail
83.[2]PROEBIZ Pronájem budovy na p.p.č. 4464 - garáže v ul. Matěje Kopeckého ve vlastnictví města Cheb******29.05.2019 10:00Request
Detail
84.[2]PROEBIZ Servisná kontrola plynových zariadení v objektoch RD, SP Plešivec a SP Prievidza******29.05.2019 09:30Request
Detail
85.[1]PROEBIZ Chlieb a pekárske výrobky******29.05.2019 09:00Request
Detail
86.[2]PROEBIZ Lanko uzemňovacie R01-0707:04.10******29.05.2019 09:00Request
Detail
87.[2]PROEBIZ Modernizácia mostového žeriava s nosnosťou 8 t v ONV Čierna nad Tisou******29.05.2019 09:00Request
Detail
88.[1]PROEBIZ Myčka pro ortopedii******29.05.2019 09:00Request
Detail
89.[1]PROEBIZ Dodávka chlazeného drůbežího masa, drobů a mražené zvěřiny ******29.05.2019 08:55Request
Detail
90.[2]PROEBIZ Poskytování služeb v odpadovém hospodářství******29.05.2019 08:16Request
Detail
91.[2]PROEBIZ 2MŠ OKRUŽNÍ 792/72, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU -REKONSTRUKCE VÝDEJEN JÍDEL******29.05.2019 08:00Request
Detail
92.[1]PROEBIZ Poptávka - Klapka mezipřírubová DN 200, PN 16******28.05.2019 16:00Request
Detail
93.[1]PROEBIZ Laser cutting machine - Fiber II******28.05.2019 15:00Request
Detail
94.[1]PROEBIZ OVS - Terénny automobil typu Pick-up s dvojitou kabínou (Double Cab) s pohonom 4x4******28.05.2019 15:00Request
Detail
95.[1]PROEBIZ Nástroje pro obrábění******28.05.2019 14:00Request
Detail
96.[1]PROEBIZ Dodávka siřičitanu sodného pro teplárnu Malešice Praha ******28.05.2019 14:00Request
Detail
97.[1]PROEBIZ Laser cutting machine - Fiber******28.05.2019 14:00Request
Detail
98.[2]PROEBIZ Zajitění materiálu a techniky a umrtvení sondy Dun 12******28.05.2019 14:00Request
Detail
99.[1]PROEBIZ Kontinuálne dodávky drevnej energetickej štiepky pre elektráreň Vojany v období od 1.6.2019 do 31.12.2019 v predpokladanom maximálnom objeme 10 500 ton."******28.05.2019 14:00Request
Detail
100.[1]PROEBIZ Kovový 200L sud s vekom - dodanie najneskôr v 23 týždni******28.05.2019 13:41Request
Detail
101.[1]PROEBIZ Elektroinstalační materiál******28.05.2019 13:30Request
Detail
102.[1]PROEBIZ výroba tělesa pevného ložiska dle výkresové dokumentace ******28.05.2019 13:00Request
Detail
103.[1]PROEBIZ Laser cutting machine - Fiber 2019******28.05.2019 13:00Request
Detail
104.[1]PROEBIZ JA41,42,43,47-19 - GO balkonů, lodžií - portfolio RESIDOMO******28.05.2019 13:00Request
Detail
105.[2]PROEBIZ Svorky NN******28.05.2019 13:00Request
Detail
106.[1]PROEBIZ Úložisko plynu SF6******28.05.2019 11:00Request
Detail
107.[1]PROEBIZ Desktop - FAPPZ******28.05.2019 11:00Request
Detail
108.[1]PROEBIZ Trubka tlaková PE 100 225x13,4+Nákružek lemový PE 100 225+Příruba plochá PE DN225 PN10******28.05.2019 10:00Request
Detail
109.[2]PROEBIZ Odprodej dopravních prostředků UNIPETROL RPA, s.r.o. květen 2019 - ID 3021******28.05.2019 10:00Request
Detail
110.[2]PROEBIZ Náhradné diely na nákladné vozne - kľúč, záchytka ľavá******28.05.2019 10:00Request
Detail
111.[2]PROEBIZ Čistiaci a odmasťovací prostriedok BERUCLEAN ECO******28.05.2019 10:00Request
Detail
112.[1]PROEBIZ Vysílač LT, přijímač LR, dvoukanálový multiplexer******28.05.2019 09:00Request
Detail
113.[1]PROEBIZ Výpočetní technika nabídky do 28.5.2019******28.05.2019 09:00Request
Detail
114.[1]PROEBIZ Spojovací materiál nabídky do 28.5.2019******28.05.2019 09:00Request
Detail
115.[1]PROEBIZ Hutní materiál nabídky do 28.5.2019******28.05.2019 09:00Request
Detail
116.[1]PROEBIZ Čerpadlo nabídky do 28.5.2019 NÁHRADA NEPOVOLENA******28.05.2019 09:00Request
Detail
117.[1]PROEBIZ Elektromateriál nabídky do 28.5.2019******28.05.2019 09:00Request
Detail
118.[1]PROEBIZ VENTILÁTOR PLASTOVÝ 1LG4 223 4AA50 nabídky do 28.5.2019******28.05.2019 09:00Request
Detail
119.[1]PROEBIZ Ochranné pomůcky nabídky 28.5.2019******28.05.2019 09:00Request
Detail
120.[1]PROEBIZ LANO PŘÍRODNÍ KONOPNÉ 16MM nabídky do 28.5.2019******28.05.2019 09:00Request
Detail
121.[1]PROEBIZ Tiskopisy nabídky do 28.5.2019******28.05.2019 09:00Request
Detail
122.[2]PROEBIZ Svorky VN******28.05.2019 09:00Request
Detail
123.[1]PROEBIZ Dodávka čerstvého masa ******28.05.2019 08:55Request
Detail
124.[1]PROEBIZ Plechy a ostatní ocel ******28.05.2019 08:00Request
Detail
125.[1]PROEBIZ Plochá ocel a tyče kované (20 kopie)******27.05.2019 15:00Request
Detail
126.[1]PROEBIZ gufero******27.05.2019 15:00Request
Detail
127.[1]PROEBIZ Printové služby: tlačivá na Zákaznícke centrá pre mesiac jún 2019******27.05.2019 14:00Request
Detail
128.[1]PROEBIZ Výměna hořáku kotle Viessmann v KS Břeclav******27.05.2019 14:00Request
Detail
129.[2]PROEBIZ Vysokotlaké kulové kohouty 2020 – 2023******27.05.2019 14:00Request
Detail
130.[1]PROEBIZ Printové služby - vkladance do faktúr pre mesiac jún 2019******27.05.2019 13:30Request
Detail
131.[2]PROEBIZ HYDROXID SODNÝ TEKUTÝ - PRO OKK, PŘEP.100% ******27.05.2019 13:00Request
Detail
132.[1]PROEBIZ Pastorek 2-52-2994 - výroba dle výkresu******27.05.2019 13:00Request
Detail
133.[2]PROEBIZ Armatury VN kotevní a nosné******27.05.2019 13:00Request
Detail
134.[1]PROEBIZ Náhradní díly ******27.05.2019 13:00Request
Detail
135.[1]PROEBIZ Výběrové řízení feroslitin 22.Kt ******27.05.2019 12:55Request
Detail
136.[1]PROEBIZ Laboratorní potřeby - střičky s potiskem - úzkohrdlé******27.05.2019 12:30Request
Detail
137.[1]PROEBIZ Maso pro FNKV na měsíc červen 2019 ******27.05.2019 12:30Request
Detail
138.[1]PROEBIZ TRSCSSV for innogy Gas Storage, s.r.o. 2019******27.05.2019 12:30Request
Detail
139.[2]PROEBIZ Alcotest 7510 Dräger******27.05.2019 12:00Request
Detail
140.[1]PROEBIZ armatury,šroubení,nátrubek******27.05.2019 12:00Request
Detail
141.[1]PROEBIZ víko rozvaděče******27.05.2019 12:00Request
Detail
142.[2]PROEBIZ Prodej hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví města Cheb - p. p. č. 1503/56, o výměře 1425 m2, v k. ú. Cheb******27.05.2019 12:00Request
Detail
143.[1]PROEBIZ Kuchynská linka, skladové skrinky na zámok a stôl******27.05.2019 12:00Request
Detail
144.[1]PROEBIZ Náhradní díly- válečky ******27.05.2019 12:00Request
Detail
145.[1]PROEBIZ Oleje a mazivá******27.05.2019 12:00Request
Detail
146.[1]PROEBIZ ventil,těsnění,armatury******27.05.2019 12:00Request
Detail
147.[1]PROEBIZ Rošt mřížový DIN24537 S235JR 840x240mm******27.05.2019 11:00Request
Detail
148.[1]PROEBIZ Průtokoměr, zvlhčovací láhev s víčkem, difuzor******27.05.2019 11:00Request
Detail
149.[1]PROEBIZ Dodávka potrubního uložení na akci Oprava TN DN500 Čimická - I.etapa******27.05.2019 11:00Request
Detail
150.[1]PROEBIZ Łożyska******27.05.2019 10:30Request
Detail
151.[1]PROEBIZ Měřič izolace KEW 3125A do 5kV - KYORITSU (žádné náhrady)******27.05.2019 10:00Request
Detail
152.[1]PROEBIZ Hutní materál - plechy Hardox 400******27.05.2019 10:00Request
Detail
153.[1]PROEBIZ Zajištění TDS - Jiráskova - rekonstrukce stoky GVc a GV******27.05.2019 10:00Request
Detail
154.[1]PROEBIZ Oprava odstředivky síranu amonného K0-800 - pozice 29C******27.05.2019 10:00Request
Detail
155.[1]PROEBIZ Výběrové řízení - hutní materiál 05 /2019******27.05.2019 10:00Request
Detail
156.[1]PROEBIZ Oprava odháněče čpavku - pozice 5,6 A******27.05.2019 10:00Request
Detail
157.[1]PROEBIZ BA, Fólia na zasklenú stenu AB I., realizácia******27.05.2019 10:00Request
Detail
158.[2]PROEBIZ Obchodná verejná súťaž Spodná stavba - Rekonštrukcia vedenia 1x 110 kV Lemešany - Zamutov******27.05.2019 10:00Request
Detail
159.[1]PROEBIZ Náhradní autobusová doprava v úseku Železný Brod - Tanvald ve dnech 2. 9. až 30. 11. 2019 při výluce železniční trati dle ROV 53181******27.05.2019 10:00Request
Detail
160.[1]PROEBIZ E/15/DEL/2019 Zakup opryskiwacza rolniczego dla Działu Eksploatacji Lotniska do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach******27.05.2019 10:00Request
Detail
161.[2]PROEBIZ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO 6, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU -3ZŠ – AKUSTICKÉ OBKLADY TĚLOCVIČNY******27.05.2019 09:30Request
Detail
162.[2]PROEBIZ DŮM KULTURY, DOLNÍ 183/10, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU- MODERNIZACE RESTAURACE KRYSTAL******27.05.2019 09:30Request
Detail
163.[2]PROEBIZ Hriadeľ kard. SM-811 4356-43-32/03x370******27.05.2019 09:30Request
Detail
164.[1]PROEBIZ TRUBKA PPR ŠEDÁ PN 10 ******27.05.2019 09:30Request
Detail
165.[1]PROEBIZ Obruč Periflex pr. 200 + Obruč PERIFLEX pr. 450******27.05.2019 09:00Request
Detail
166.[1]PROEBIZ Metronidazol inf 500 mg******27.05.2019 09:00Request
Detail
167.[1]PROEBIZ Dodávka kabelů na sklad******27.05.2019 09:00Request
Detail
168.[2]PROEBIZ Armatury NN kotevní a nosné + Armatury VN spirálové******27.05.2019 09:00Request
Detail
169.[1]PROEBIZ Dodávka koloniálního zboží ******27.05.2019 08:55Request
Detail
170.[1]PROEBIZ Uzavření rámcové dphpdy na dodávky léčivých přípravků Laxancia pro nemocniční lékárnu NNH.******27.05.2019 08:30Request
Detail
171.[2]PROEBIZ Svorník skrutkovky UIC 850kN 72x55x172mm******27.05.2019 08:00Request
Detail
172.[1]PROEBIZ Upgrade TSM infraštruktúry******26.05.2019 15:00Request
Detail
173.[1]PROEBIZ zavírač dveří BRANO******24.05.2019 16:00Request
Detail
174.[1]PROEBIZ Vypracovanie projektovej dokumentácie - Lokalitný program ES Snina – výstavba novej APB******24.05.2019 16:00Request
Detail
175.[1]PROEBIZ hadice******24.05.2019 16:00Request
Detail
176.[1]PROEBIZ ložiska******24.05.2019 16:00Request
Detail
177.[1]PROEBIZ Těsnění******24.05.2019 15:30Request
Detail
178.[2]PROEBIZ Čedičové dlaždice******24.05.2019 15:30Request
Detail
179.[1]PROEBIZ Oprava odhlučenění kompresovny******24.05.2019 15:00Request
Detail
180.[1]PROEBIZ Pozáručný servis lisovacích zaradení LUX******24.05.2019 14:00Request
Detail
181.[1]PROEBIZ Dodávka kotlovej technológie******24.05.2019 14:00Request
Detail
182.[2]PROEBIZ „Nákup čierneho energetického uhlia (ČEU) pre elektráreň Vojany v období od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019.“******24.05.2019 14:00Request
Detail
183.[1]PROEBIZ 24ks svítidel HIGH BAY LED 200W/4000K 110DEG******24.05.2019 12:00Request
Detail
184.[1]PROEBIZ deska těsnící, V kroužek******24.05.2019 11:30Request
Detail
185.[1]PROEBIZ Chemikálie******24.05.2019 11:30Request
Detail
186.[1]PROEBIZ značkovací sprej******24.05.2019 11:00Request
Detail
187.[1]PROEBIZ Kapalina odmašťovací a čistící******24.05.2019 11:00Request
Detail
188.[1]PROEBIZ Vodováha******24.05.2019 10:30Request
Detail
189.[1]PROEBIZ Rekonstrukce řídicích systémů stávajících primárních technologických uzlů DT ******24.05.2019 10:00Request
Detail
190.[1]PROEBIZ ARMATURY pro akci "Výrobna plynu Borkovany"******24.05.2019 10:00Request
Detail
191.[1]PROEBIZ OPRAVA BLESKOSVODŮ MŠ SÍDLIŠTNÍ 2, MŠ SÍDLIŠTNÍ 4, MŠ JÁNOŠÍKOVA 11, MŠ JILEMNICKÉHO 3, MŠ PRAVOSLAVA VESELÉHO 38, MŠ ŠTEFÁNIKOVA 35, MŠ VRCHLICKÉHO 16 - HODONÍN******23.05.2019 14:00Request
Detail
192.[1]PROEBIZ Elektroinstalační materiál******23.05.2019 13:30Request
Detail
193.[1]PROEBIZ Elektrocentrála Honda EU22i******23.05.2019 13:30Request
Detail
194.[1]PROEBIZ Koule DIA25-G16 ISO 3290-1975 SKF - z distribuce SKF******23.05.2019 10:30Request
Detail
195.[1]PROEBIZ ND k hřeblovému dopravníku TH601******23.05.2019 08:30Request
Detail
196.[1]PROEBIZ Obchodná verejná súťaž - Prúdové armatúry pre vonkajšie vedenia******22.05.2019 12:00Request
Detail
197.[1]PROEBIZ Podvalník nový nebo použitý (vlečka)******22.05.2019 12:00Request
Detail
198.[1]PROEBIZ Šoupě ruční, měkkotěsnící, DN400/PN10, na studenou říční vodu******22.05.2019 11:00Request
Detail
199.[1]PROEBIZ Výběrové řízení na správu a provozování vozového parku osobních vozidel - Yusen Logistics (Czech) s.r.o.******22.05.2019 10:00Request
Detail
200.[1]PROEBIZ Olej turbínový 46******22.05.2019 10:00Request
Detail
201.[1]PROEBIZ Šoupátka S33******21.05.2019 13:00Request
Detail
202.[2]PROEBIZ Realizácia 4och strojných projektov Opex EBO: 1. Dielo: NZ500940557 Typová výmena solenoidových ventilov, 2. Dielo: NZ501151092 Výmena servopohonov 52001, 52002, 52003, 3. Dielo: NZ501149189 Výmena servopohonu 52163, 4. Dielo: NZ501140984 Typová******21.05.2019 10:00Request
Detail
203.[1]PROEBIZ Podpora Web&Mobile platforem a FrontEndových aplikací******21.05.2019 10:00Request
Detail
204.[1]PROEBIZ Projektové práce / MTB Okruh zručnosti/MTB Skills Park******21.05.2019 10:00Request
Detail
205.[1]PROEBIZ Oprava betónových častí a dilatácií vtokových a výtokových objektov VE Hričov, Mikšová a Považská Bystrica******21.05.2019 08:30Request
Detail
206.[1]PROEBIZ Výmena stropných svietidiel vo veľkej rokovacej miestnosti a vo vstupnej hale, na recepcii a chodbe na prízemí v administratívnej budove Úradu BSK******20.05.2019 13:00Request
Detail
207.[1]PROEBIZ Personal protective equipment - clothing******17.05.2019 23:59Request
Detail
208.[1]PROEBIZ Dodávka a instalace ukazatele rychlosti******17.05.2019 11:25Request
Detail
209.[1]PROEBIZ Projektové a prieskumné práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Vybudovanie novej tanečnej sály ******16.05.2019 12:00Request
Detail
210.[1]PROEBIZ Mimosúdne inkaso pohľadávok po splatnosti******16.05.2019 10:00Request
Detail
211.[1]PROEBIZ Spravodajský servis a služby s tým súvisiace******14.05.2019 15:00Request
Detail
212.[1]PROEBIZ Vypracování realizační PD a realizace akce - dodávka a montáž klimatizace******14.05.2019 14:00Request
Detail
213.[1]PROEBIZ Rámcovou smlouvu na servis mechanických ucpávek.******14.05.2019 12:40Request
Detail
214.[2]PROEBIZ Obchodná verejná súťaž_Poskytovanie služieb Call centra ******14.05.2019 11:00Request
Detail
215.[1]PROEBIZ Rekonštrukcia strechy /Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava******13.05.2019 12:00Request
Detail
216.[1]PROEBIZ Zpracování realizační PD a realizace stavby HK, HV A – Rek. HV přípojky PS A010******13.05.2019 10:00Request
Detail
217.[1]PROEBIZ Poskytnutie služieb cestovného ruchu pre BIKE PARK / Pumptrackovú dráhu v lokalite Modra - Pezinok / BSK ******13.05.2019 10:00Request
Detail
218.[1]PROEBIZ Výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: "Logistické centrum COOP Jednota Horný Hričov - 2. etapa"******12.05.2019 15:00Request
Detail
219.[2]PROEBIZ eVŘ - A/N – 461 LIDL Olomouc, Velkomoravská – výtahy******07.05.2019 11:00Request
Detail
220.[1]PROEBIZ BILLA Cup 2019- 2020 Event******06.05.2019 14:00Request
Detail
221.[1]PROEBIZ Licitatie F313 Bragadiru Sos Alexandriei 132-134, Tip 1300******06.05.2019 13:00Request
Detail
222.[1]PROEBIZ Softvér na evidenciu a správu údajov z katastra nehnuteľností******03.05.2019 15:00Request
Detail
223.[1]PROEBIZ Oprava prepadnutej podlahy a výmena splaškovej kanalizácie v pavilóne „A“ v objekte SOŠ pedagogickej na Bullovej ul. v Bratislave (1 kópie)******03.05.2019 11:00Request
Detail
224.[1]PROEBIZ Výmena zasklenej steny na schodisku/ Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava******30.04.2019 15:00Request
Detail
225.[1]PROEBIZ Papírna - napojení na OEP******12.04.2019 12:00Request
Detail
226.[1]PROEBIZ Instalace DHZ - realizace I. a II. etapy******12.04.2019 11:00Request
Detail
227.[1]PROEBIZ Cyklická poptávka ovoce a zeleniny 2019-2020******27.03.2019 10:00Request
Detail
228.[1]PROEBIZ Čerstvé ovoce a zelenina pro DĚTSKÉ CENTRUM Thomyerovy nemocnice - OBDOBÍ 03 - 08/2019******07.03.2019 14:00Request
Detail
229.[1]PROEBIZ Ovoce a zelenina pro FNOL - týdenní poptávka 2019 ******03.01.2019 13:00Request
Detail
230.[1]PROEBIZ Čerstvé ovoce a zelenina pro Stravovací provoz Thomayerovy nemocnice - OBDOBÍ 01 - 06 2019******03.01.2019 13:00Request
Detail
231.[1]PROEBIZ Maso, uzeniny a masné výrobky 1/2019-12/2019 (cyklická aukce)******20.12.2018 11:00Request
Detail
232.[1]PROEBIZ Ovoce a zelenina 01-12/2019 (cyklická aukce)******20.12.2018 11:00Request
Detail
233.[1]PROEBIZ Mléčné výrobky 1/2019-12/2019 (cyklická aukce)******20.12.2018 11:00Request
Detail