PROebiz
NAR
Tobogan
Templates
Katalog BASE
Profily zadavatelů
FSA
Budownictwo (708)
Budownictwo drogowe (153)
Materiały i prace hydrauliczne (11)
Malarze i prace malarskie (19)
Materiały budowlane (22)
Prace budowlane, rekonstrukcja i rewitalizacja (406)
Maszyny budowlane (8)
Roboty budowlane w zakresie rurociągów i gazociągów (41)
Budownictwa wodne (36)
Inne (12)
Art. Spożywcze (33)
Chleb, pieczywo i produkty piekarskie (0)
Mięso i produkty mięsne (6)
Mleko i produkty mleczne (3)
Napoje (0)
Owoce i warzywa (10)
Ryby i produkty rybne (0)
Inne (14)
Maszyny, sprzęty, przyrządy, narzędzia (251)
Pompy i sprężarki (11)
Przenośniki taśmowe, maszyny kruszące (2)
Urządzenia hydrauliczne, narzędzia i akcesoria (0)
Łożyska, uszczelki olejowe (1)
Urządzenia do podnoszenia, wózki (6)
Przyrządy pomiarowe (34)
Części zamienne (6)
Przyrządy i narzędzie (15)
Oleje i smary (5)
Naprawy i utrzymanie (13)
Pneumatyczny sprzęt, maszyny i walce (0)
Automatyka przemysłowa, rozwiązania technologiczne i innowacje (11)
Maszyny przemysłowe (27)
Systemy sterowania i automatyki (11)
Materiały połączeniowe (5)
Spawalnicze materiały i usługi (6)
Uszczelki, zawory (2)
Windy, schody ruchome i platformy (24)
Wentylacja, klimatyzacja (25)
Urządzenia bezpieczeństwa, gaśnice i sprzęt gaśniczy (28)
Maszyny rolnicze (9)
Inne (10)
Komputery, usługi IT i telekomunikacyjne (271)
Hardware i akcesoria (111)
IT i internet (12)
Usługi komputerowe (13)
Software i systemy informatyczne (93)
Usługi i urządzenia telekomunikacyjne (37)
Inne (5)
Biuro (103)
Materiały biurowe (10)
Druk i urządzenia do drugi (35)
Meble (55)
Papier (2)
Inne (1)
Materiały hutnicze, metale, stopy metalu (12)
Produkcja metali i ich wykończenie (2)
Metale, stopy i odlewy ze stali nierdzewnej (1)
Blachy (3)
Kołnierze, kolana (0)
Rury, armatury i przewody (4)
Łańcuchy (0)
Pręty i druty (1)
Inne (1)
Usługi transportowe, akcesoria samochodowe i motocyklowe (226)
Autobusy i usługi (14)
Usługi kurierskie (0)
Samochody ciężarowe (38)
Samochody osobowe (73)
Opony (4)
Serwis, naprawy, części zamienne i akcesoria (64)
Transport drogowy (5)
Transport kolejowy (21)
Inne (7)
Elektronika (100)
Baterie, akumulatory, generatory i silniki elektryczne (17)
Prace elektroinstalacyjne (18)
Urządzenia elektryczne wysokoprądowe, słupy, maszty (4)
Izolatory i inne produkty elektryczne (0)
Naprawy i części zamienne (10)
Oświetlenie (33)
Transformatory (0)
Przewody, rozdzielacze i kable (8)
Inne (10)
Służba zdrowia (354)
Leki (71)
Przyrządy i urządzenia (158)
Opieka zdrowotna (5)
Materiały medyczne (97)
Meble zdrowotne (20)
Inne (3)
Energia, paliwo (28)
Energia elektryczna (5)
Paliwo (2)
Gaz (2)
Bojlery, kotłownie, wymienniki ciepła, pompy ciepła, panele słoneczne (17)
Inne (2)
Usługi porządkowe (125)
Środki higieniczne i czyszczące (41)
Sprzątanie przemysłowe i chemiczne (11)
Zarządzanie i utrzymanie dróg (21)
Usługi porządkowe (39)
Sprzęty sprzątające (11)
Inne (2)
Chemia (139)
Farby i lakiery, rozcieńczalniki (9)
Środki chemiczne (13)
Aparatura chemiczne (18)
Mieszaniny kalibracyjne (0)
Sprzęt laboratoryjny, wyposażenie, meble i urządzenia (89)
Płyny techniczne (4)
Inne (6)
Gospodarka odpadowa (30)
Surowce wtórne (2)
Odpady komunalne (17)
Likwidacja odpadów niebezpiecznych (2)
Złom i odpady metalowe (0)
Inne (9)
Opakowania (5)
Drewniane opakowania i palety (1)
Opakowania kartonowe (0)
Plastikowe opakowania i folie (3)
Puszki (1)
Inne (0)
Marketing, reklama i druk (41)
Reklama, artykuły promocyjne (18)
Poligrafia i usługi drukarskie (13)
Inne (10)
Usługi finansowe, ubezpieczenia (37)
Usługi finansowe (6)
Ubezpieczenie (12)
Księgowość (7)
Usługi prawne (7)
Inne (5)
Pozostałe usługi (172)
Usługi ochroniarskie (6)
BHP (15)
Utrzymanie krajobrazu, gospodarka środowiskowa i usługi (60)
Ochrona przeciwpożarowa, materiały gaśnicze i usługi (12)
Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych (3)
Usługi nieruchomości i przechowywania (5)
Rewizja urządzeń elektrycznych i urządzeń gazowych (6)
Oddziały usługi rekrutacyjne (0)
Edukacja i Konferencja (53)
Książki, czasopisma, materiały szkoleniowe (4)
Inne (8)
BHP (65)
BHP (62)
Spinające liny i akcesoria (3)
Działalność inżynierska (204)
Prace geologiczne i geodezyjne (8)
Projektowanie i zatwierdzanie dokumentacji dla energetyki (9)
Projektowanie i zatwierdzanie dokumentacji dla działalności budowlanej (146)
Usługi eksperckie i audytu (5)
Inne (36)
Inne (133)
Drewno i wyrobów z drewna (6)
Elektronika (17)
Sprzęt kuchenny i wyposażenie (27)
Tworzywa sztuczne i wyroby z tworzyw sztucznych (5)
Szkło i wyroby ze szkła (0)
Kategorie testowe (0)
Wyroby włókiennicze (17)
Zakwaterowanie, wyżywienie i zajęcia rekreacyjne (49)
Zwierzęta i weterynaryjne materiały (8)
Inne (4)
Kategorie sprzedażowe (16)
Należności finansowe (0)
Nieruchomości (4)
Złom, odpady metalowe, stal nierdzewna i odlewy (2)
Surowce wtórne (0)
Pojazdy silnikowe (3)
Sprzęt komputerowy i maszyny biurowe (3)
Plastiki (0)
Maszyny i wyposażenie maszyn (1)
Pozostałe
Nazwa postępowaniazamawiającyTermindokumentacja
1PROEBIZ Montážní práce na VTL plynovodech - kvalifika******18.12.2020 16:00Wniosek
Detal
2PROEBIZ Sprzedaż pompa z silnikiem ZUW Goczałkowice FG/18/2020 (1/2 ceny początkowej) ******25.09.2020 09:00Wniosek
Detal
3PROEBIZ Dodávky technických plynů******11.09.2020 12:00Wniosek
Detal
4PROEBIZ OVS - 5430- VN vonkajšie odpojovače bezkomorové******08.09.2020 09:00Wniosek
Detal
5PROEBIZ OVS-5402 VN vonkajšie odpínače komorové******08.09.2020 09:00Wniosek
Detal
6PROEBIZ Suxamethonii chloridum 100mg inj/inf plv sol (ATC M03AB01)******03.09.2020 09:00Wniosek
Detal
7PROEBIZ Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV) pre zákaznícke centrá SPP; ČASŤ č.1: Vybudovanie technickej ochrany EZS, CCTV pre zákaznícke centrá „ZÁPAD“******02.09.2020 10:00Wniosek
Detal
8PROEBIZ Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV) pre zákaznícke centrá SPP; ČASŤ č.2: Vybudovanie technickej ochrany CCTV pre zákaznícke centrá „JUH“******02.09.2020 10:00Wniosek
Detal
9PROEBIZ Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV) pre zákaznícke centrá SPP; ČASŤ č.3: Vybudovanie technickej ochrany CCTV pre zákaznícke centrá „SEVER“******02.09.2020 10:00Wniosek
Detal
10PROEBIZ Vybudovanie technickej ochrany (EZS, CCTV) pre zákaznícke centrá SPP; ČASŤ č.4: Vybudovanie technickej ochrany CCTV pre zákaznícke centrá „VÝCHOD“******02.09.2020 10:00Wniosek
Detal
11PROEBIZ Rekonstrukce 4 b.j. v 2.NP a 3.NP objektu na Slezském náměstí č.p.11 v Bílovci******31.08.2020 13:00Wniosek
Detal
12PROEBIZ ie0036 Obnova polního hořáku v PS04 - realizace potrubního propojení odplynů ******31.08.2020 12:00Wniosek
Detal
13PROEBIZ Modernizace indukční 2t pece ve společnosti Metso spol. s.r.o. ******31.08.2020 08:00Wniosek
Detal
14PROEBIZ Mifepriston 200mg tbl nob 3******28.08.2020 10:30Wniosek
Detal
15PROEBIZ Oprava dopravních komunikací v kamenolomu Tachov ( u Doks Liberecký kraj)******28.08.2020 09:15Wniosek
Detal
16PROEBIZ Anidulafungin 100mg inf.plv.csl.******28.08.2020 08:30Wniosek
Detal
17PROEBIZ Oprava dopravních komunikací v kamenolomu Chlum******28.08.2020 08:30Wniosek
Detal
18PROEBIZ Oprava dopravních komunikací v kamenolomu Bezděčín******28.08.2020 08:00Wniosek
Detal
19PROEBIZ Uzavření rámcové dohody na dodávky Anestetik VZMR pro nemocniční lékárnu NNH.******27.08.2020 12:00Wniosek
Detal
20PROEBIZ Uzavření rámcové dohody na dodávky LP Antineoplastika a imunomodulátory pro nemocniční lékárnu NNH.******27.08.2020 09:00Wniosek
Detal
21PROEBIZ Služby registratúrneho strediska******26.08.2020 10:00Wniosek
Detal
22PROEBIZ KVM prepinac******25.08.2020 12:00Wniosek
Detal
23PROEBIZ OVS - Rekonštrukcia časti BSP v ES 110/22kV Tepláreň Žilina******25.08.2020 12:00Wniosek
Detal
24PROEBIZ Oprava plochy před pavilonem E******25.08.2020 11:00Wniosek
Detal
25PROEBIZ Oprava spojovacího krčku mezi pavilonem V a Ubytovnou OKAL******25.08.2020 11:00Wniosek
Detal
26PROEBIZ Pravidelný nákup speciálních OOP a dezinfekce******24.08.2020 12:00Wniosek
Detal
27PROEBIZ SQL Server Standard******24.08.2020 12:00Wniosek
Detal
28PROEBIZ Poptávka opracování trubky tělesa na NHP5500******21.08.2020 14:30Wniosek
Detal
29PROEBIZ Hliníkové tabuľky******21.08.2020 09:00Wniosek
Detal
30PROEBIZ ATC B05AA01 - Lidský albumin******20.08.2020 12:30Wniosek
Detal
31PROEBIZ FENTANYL CITRÁT******20.08.2020 10:30Wniosek
Detal
32PROEBIZ Úklid měststkého úřadu v Pelhřimově - 2020-2021) ******20.08.2020 09:00Wniosek
Detal
33PROEBIZ Tigecyclinum 50mg inf plv 10x50mg/5ml******20.08.2020 08:30Wniosek
Detal
34PROEBIZ STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVY MĚSTA HODONÍN******19.08.2020 15:00Wniosek
Detal
35PROEBIZ OVS 5911 - Výber dodávateľa na operatívny leasing vozidiel do 3,5t******19.08.2020 13:00Wniosek
Detal
36PROEBIZ REKONSTRUKCE VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM NA OBJEKTECH MŠ JÁNOŠÍKOVA 11, MŠ JILEMNICKÉHO 3, MŠ PRAVOSLAVA VESELÉHO 38, MŠ VRCHLICKÉHO 16, HODONÍN******19.08.2020 13:00Wniosek
Detal
37PROEBIZ Zimné pneumatiky 2020 pre VSD a VSEH******19.08.2020 10:00Wniosek
Detal
38PROEBIZ Obchodná verejná súťaž- Dodávka svietidiel******19.08.2020 10:00Wniosek
Detal
39PROEBIZ Dodávka 44 ks IP telefonů******18.08.2020 17:00Wniosek
Detal
40PROEBIZ Mrazená hydina a hydinárske výrobky******18.08.2020 12:00Wniosek
Detal
41PROEBIZ Provedení drátěného plotu vč. založení******17.08.2020 15:00Wniosek
Detal
42PROEBIZ Obnova striech pre NsP Dunajská Streda, NsP Rožňava a Poliklinika ProCare PO******17.08.2020 15:00Wniosek
Detal
43PROEBIZ Dotyk ED 42597******17.08.2020 13:00Wniosek
Detal
44PROEBIZ i002278 Stáčecí zařízení ECH a PER do autocisteren ******17.08.2020 12:00Wniosek
Detal
45PROEBIZ Licitatie 381 Snagov 1300 redus ******17.08.2020 12:00Wniosek
Detal
46PROEBIZ Výběrové řízení válcovaného materiálu ******17.08.2020 09:30Wniosek
Detal
47PROEBIZ Nákup a montáž protipožiarnych dverí - 4 ks dvojkrídlové, 1 ks jednokrídlové (1 kópie)******17.08.2020 09:00Wniosek
Detal
48PROEBIZ Pce, PS B034 – rekonstrukce primární části PS******14.08.2020 15:00Wniosek
Detal
49PROEBIZ Odprodej farebných kovov - BEZ Transformatory a.s. - cenový dopyt******14.08.2020 14:00Wniosek
Detal
50PROEBIZ Periodická odborná prohlídka osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu******14.08.2020 14:00Wniosek
Detal
51PROEBIZ NÁKUP DATOVÉHO POLE SYNOLOGY 3400******14.08.2020 13:00Wniosek
Detal
52PROEBIZ Oprava vstupu, výmena garážových dverí a výmena zasklenej steny / DSS a ZPS Hrnčiarska, Pezinok OPAKOVANÁ******14.08.2020 12:00Wniosek
Detal
53PROEBIZ Úprava zábradlia v budove školy / SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, 902 01 Pezinok******14.08.2020 12:00Wniosek
Detal
54PROEBIZ Elektronáradie - skratovacie súpravy a skúšačky (266) ******14.08.2020 09:00Wniosek
Detal
55PROEBIZ Zabezpečenie stravovacích služieb formou veľkoobjemového rozvozu a pitného režimu pre objednávateľa v priestoroch objednávateľa******13.08.2020 14:00Wniosek
Detal
56PROEBIZ NÁKUP SW SQL SERVER STANDARD 2019 2 CORES******13.08.2020 14:00Wniosek
Detal
57PROEBIZ IBM TSM******13.08.2020 12:00Wniosek
Detal
58PROEBIZ Nákup nábytku / Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava******13.08.2020 12:00Wniosek
Detal
59PROEBIZ Dostawa fabrycznie nowej pompy perystaltycznej Verderflex Rollit 15 z falownikiem******13.08.2020 11:00Wniosek
Detal
60PROEBIZ MITSUBISHI L200 2,4 DID INVITE 4WD 6MT Double Cab_bez nezávislého kúrenia WEBASTO******13.08.2020 10:30Wniosek
Detal
61PROEBIZ MITSUBISHI L200 2,4 DID INVITE 4WD 6MT Double Cab_ s nezávislým kúrením WEBASTO******13.08.2020 10:30Wniosek
Detal
62PROEBIZ Toyota Hilux_2,4 D-4D (110 kW _150 HP)_bez nezávislého kúrenia WEBASTO******13.08.2020 10:00Wniosek
Detal
63PROEBIZ Toyota Hilux_2,4 D-4D (110 kW _ 150 HP)_ s nezávislým kúrením WEBASTO******13.08.2020 10:00Wniosek
Detal
64PROEBIZ Rozšírenie dverného otvoru medzi jedálňou a kuchyňou******13.08.2020 09:00Wniosek
Detal
65PROEBIZ Trvanlivé potraviny - rastlinné oleje a tuky******13.08.2020 08:00Wniosek
Detal
66PROEBIZ Licitatie PG DTAC Depozit Aricesti******12.08.2020 12:00Wniosek
Detal
67PROEBIZ Výmena podlahových krytín / Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava******12.08.2020 12:00Wniosek
Detal
68PROEBIZ Oprava sociálnych zariadení, výmena PVC a oprava omietok na chodbe školy******12.08.2020 12:00Wniosek
Detal
69PROEBIZ i002258 Výměna operátorského panelu - filtrace kalů******12.08.2020 12:00Wniosek
Detal
70PROEBIZ Dokker Van 1,5 dCi 70 kW_95 k Samp; S Ambiance+******12.08.2020 11:30Wniosek
Detal
71PROEBIZ Pronájem bytu číslo 5, Cheb, Provaznická 442/15 ve vlastnictví města Cheb******12.08.2020 11:00Wniosek
Detal
72PROEBIZ Pronájem bytu číslo 15, Cheb, Sadová 1139/7 ve vlastnictví města Cheb ve 2. kole******12.08.2020 11:00Wniosek
Detal
73PROEBIZ Pronájem bytu číslo 5, Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 487/41 ve vlastnictví města Cheb******12.08.2020 11:00Wniosek
Detal
74PROEBIZ Pronájem bytu číslo 8, Cheb, Svobody 9/2 ve vlastnictví města Cheb ve 2. kole******12.08.2020 11:00Wniosek
Detal
75PROEBIZ FORD TRANSIT V363 2.0 TDCi 130k M6 – RWD (96kW)- 3 miestny******12.08.2020 10:00Wniosek
Detal
76PROEBIZ FORD Transit V363 2.0 130k M6-AWD (96kW)_DCInVAN Trend******12.08.2020 10:00Wniosek
Detal
77PROEBIZ FORD FOCUS C519 1.5 TDCi EB 95k M6 (70kW)_Trend******12.08.2020 10:00Wniosek
Detal
78PROEBIZ R-845-2208-2020 Tisk vložených letáků do TIP******12.08.2020 10:00Wniosek
Detal
79PROEBIZ Zabezpečenie dodávky prídavného materiálu na zváranie pre pracoviská ZSSK CARGO******12.08.2020 09:00Wniosek
Detal
80PROEBIZ Mrazené výrobky, zelenina, ryby a hydina******12.08.2020 09:00Wniosek
Detal
81PROEBIZ Tlmivka ALCV 3448/37 Eh 6440P - OPRAVA******12.08.2020 09:00Wniosek
Detal
82PROEBIZ Dodávky léčivého přípravku: Adrenalin******12.08.2020 09:00Wniosek
Detal
83PROEBIZ Náhradné diely (ND) - CMV zhodné so ŽKV******12.08.2020 08:00Wniosek
Detal
84PROEBIZ Trvanlivé potraviny - mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky******12.08.2020 08:00Wniosek
Detal
85PROEBIZ Výmena strešnej krytiny - Uhrovec ******11.08.2020 16:00Wniosek
Detal
86PROEBIZ i480017 Přemístění čerpadla chlornanu sodného - strojní část******11.08.2020 14:00Wniosek
Detal
87PROEBIZ OVS - Terénny automobil typu Pick-up Double Cab s pohonom 4X4 do celkovej hmotnosti 3,5t kategórie N1******11.08.2020 13:00Wniosek
Detal
88PROEBIZ Dodávka a montáž plávajúcej podlahy a linolea******11.08.2020 13:00Wniosek
Detal
89PROEBIZ Przekładnik prądowy wnętrzowy CTS 12******11.08.2020 13:00Wniosek
Detal
90PROEBIZ Odprodej letadla L 410 UVP-E, včetně měřící konzole pro letové ověřování leteckých pozemních zařízení******11.08.2020 12:00Wniosek
Detal
91PROEBIZ Dostawa fabrycznie nowego mieszadła do zbiornika zarobowego - paletopojemnik PEHD1000l z ramą******11.08.2020 12:00Wniosek
Detal
92PROEBIZ Oprava okien, žalúzií a dverí v keramickej dielni******11.08.2020 11:00Wniosek
Detal
93PROEBIZ Plech otěruvzdorný válcovaný za tepla RELIA 400 rozměr 8x2000x3000******11.08.2020 10:00Wniosek
Detal
94PROEBIZ Posteľná bielizeň******11.08.2020 10:00Wniosek
Detal
95PROEBIZ Náhradné diely - regulátor, ventil, plocha, hlavica, relé, svietidlo a náhon******11.08.2020 09:30Wniosek
Detal
96PROEBIZ Stojanová vrtačka Proma BZ-25B/400******11.08.2020 09:00Wniosek
Detal
97PROEBIZ Dostawa złączy elastycznych skręcanych łączących rury PVC, betonowe, kamionkowe w zakresie średnic Ø200mm -Ø600mm******11.08.2020 09:00Wniosek
Detal
98PROEBIZ Oprava vedení 35 kV - V311 montáž úsekového odpojovače******11.08.2020 08:00Wniosek
Detal
99PROEBIZ Náhradní díly ******10.08.2020 16:00Wniosek
Detal
100PROEBIZ Plech tl. 3,4x1500x3000, jakost S355J2******10.08.2020 14:00Wniosek
Detal
101PROEBIZ OVS - Káblový merací voz******10.08.2020 14:00Wniosek
Detal
102PROEBIZ Netkané výrobky - ochranné pláště******10.08.2020 13:30Wniosek
Detal
103PROEBIZ Dodávky léčivého přípravku: Aciclovir******10.08.2020 13:00Wniosek
Detal
104PROEBIZ Maľovanie školského internátu******10.08.2020 12:00Wniosek
Detal
105PROEBIZ GO tryskacího stroje TTP 1,6 D******10.08.2020 12:00Wniosek
Detal
106PROEBIZ Maľovanie stravovacej prevádzky a ubytovní******10.08.2020 12:00Wniosek
Detal
107PROEBIZ Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny******10.08.2020 12:00Wniosek
Detal
108PROEBIZ Revitalizácia školských učební / Spojená škola SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji******10.08.2020 12:00Wniosek
Detal
109PROEBIZ Servisná podpora pre systémy bezpečnostnej infraštruktúry******10.08.2020 12:00Wniosek
Detal
110PROEBIZ Gate Valve DN 300******10.08.2020 12:00Wniosek
Detal
111PROEBIZ BILLA - Vyberove Konanie Pre Zariadenia : Vysokotlaky Cistic / Priemiselmy Vysavac ******10.08.2020 12:00Wniosek
Detal
112PROEBIZ Uzavření rámcové dohody na dodávky Injekčních a oplachových roztoků pro nemocniční lékárnu NNH.******10.08.2020 11:30Wniosek
Detal
113PROEBIZ ND třídič Warrior nabídky do 10.8.2020******10.08.2020 11:30Wniosek
Detal
114PROEBIZ Ochranné pomůcky nabídky do 10.8.2020******10.08.2020 11:30Wniosek
Detal
115PROEBIZ Zakup pylistego węgla aktywnego w ilości 23 ton******10.08.2020 11:00Wniosek
Detal
116PROEBIZ Náter strechy vrátnica, vodáreň a nadstrešenia vchodu do hospodárskej budovy******10.08.2020 11:00Wniosek
Detal
117PROEBIZ Čerpadlo nabídky do 10.8.2020******10.08.2020 11:00Wniosek
Detal
118PROEBIZ Skrinky na prepojenie a rozvetvenie zemnej optickej siete******10.08.2020 11:00Wniosek
Detal
119PROEBIZ Uloženie odpadov na skládke odpadu******10.08.2020 10:30Wniosek
Detal
120PROEBIZ Výpočetní technika nabídky do 10.8.2020******10.08.2020 10:30Wniosek
Detal
121PROEBIZ Náhradní díly kompresorů nabídky do 10.8.2020******10.08.2020 10:30Wniosek
Detal
122PROEBIZ Instalatérský materiál nabídky do 10.8.2020******10.08.2020 10:30Wniosek
Detal
123PROEBIZ „Dostawa fabrycznie nowych myjek ciśnieniowych i szorowarki" ******10.08.2020 10:00Wniosek
Detal
124PROEBIZ Maľovanie kuchyne******10.08.2020 10:00Wniosek
Detal
125PROEBIZ St. č.2421 - Náhrada stávajících systémů RecipCom/SafeCom pro kompresory 4JBK240B, PZP Tvrdonice a D. Dunajovice“******10.08.2020 10:00Wniosek
Detal
126PROEBIZ Electron UNITESTER 07******10.08.2020 10:00Wniosek
Detal
127PROEBIZ EZ/30/DIN/2020 Zakup dwóch kontenerów połączonych w całość z aneksem sanitarnym wyposażonym w klimatyzację******10.08.2020 10:00Wniosek
Detal
128PROEBIZ Dodávka 2ks serverů******10.08.2020 10:00Wniosek
Detal
129PROEBIZ Overenie prietokového meradla a Dräger Alcotest 7510/7410, Kalibrácia detektorov horľavých plynov******10.08.2020 10:00Wniosek
Detal
130PROEBIZ Nákup Ethylacetátu 9/2020******10.08.2020 10:00Wniosek
Detal
131PROEBIZ Nákup Dowanolu 9/2020******10.08.2020 10:00Wniosek
Detal
132PROEBIZ Preskúmanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností Dopravným úradom v zmysle Zákona č. 513/2009 Z.z. ******10.08.2020 10:00Wniosek
Detal
133PROEBIZ Odprodej vozidla VW Passat AUDI A4 1BB 8063******10.08.2020 09:45Wniosek
Detal
134PROEBIZ Dodávky léčivého přípravku: Midazolam******10.08.2020 09:30Wniosek
Detal
135PROEBIZ Nákup stolních PC******10.08.2020 09:00Wniosek
Detal
136PROEBIZ Hutní materiál - plechy******10.08.2020 09:00Wniosek
Detal
137PROEBIZ Uzavření rámcové dohody na dodávky LP Antiseptika a desinfekce pro nemocniční lékárnu NNH.******10.08.2020 09:00Wniosek
Detal
138PROEBIZ Merací a komunikačný systém pre analýzu dát z odberných miest******10.08.2020 09:00Wniosek
Detal
139PROEBIZ Maľovanie priestorov školy******10.08.2020 08:00Wniosek
Detal
140PROEBIZ Terénní úpravy + komunikace******07.08.2020 19:00Wniosek
Detal
141PROEBIZ Predaj nepotrebných hnacích dráhových vozidiel******07.08.2020 17:00Wniosek
Detal
142PROEBIZ  Elektroinštalácia a prívodný kábel pre CT pracovisko v nemocnici v Žiari nad Hronom******07.08.2020 16:00Wniosek
Detal
143PROEBIZ armatury,kohouty, ventily,přechodky ******07.08.2020 16:00Wniosek
Detal
144PROEBIZ Textilie******07.08.2020 16:00Wniosek
Detal
145PROEBIZ Těsnění,guferá ******07.08.2020 16:00Wniosek
Detal
146PROEBIZ kotouče řezací******07.08.2020 16:00Wniosek
Detal
147PROEBIZ trubky PPR ******07.08.2020 16:00Wniosek
Detal
148PROEBIZ Měřítko posuvné******07.08.2020 16:00Wniosek
Detal
149PROEBIZ Průmyslová chemie******07.08.2020 16:00Wniosek
Detal
150PROEBIZ Rohož sorpční ******07.08.2020 16:00Wniosek
Detal
151PROEBIZ Oleje a mazivá******07.08.2020 15:30Wniosek
Detal
152PROEBIZ Liekové vozíky SZ a PC******07.08.2020 15:00Wniosek
Detal
153PROEBIZ Náhradní díly- válečky******07.08.2020 15:00Wniosek
Detal
154PROEBIZ Repase šoupátka DN700 S27 113-540 ******07.08.2020 10:00Wniosek
Detal
155PROEBIZ BMW 320d x Drive Gran Turismo; Line Model Advantage******07.08.2020 09:00Wniosek
Detal
156PROEBIZ Technické zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů******07.08.2020 08:00Wniosek
Detal
157PROEBIZ Klínový řemen,Pneu, obruč pryžová******06.08.2020 15:00Wniosek
Detal
158PROEBIZ Fošny smrkové, žebřík dřevěný******06.08.2020 15:00Wniosek
Detal
159PROEBIZ Těleso topné VÝHYBKA 950W******06.08.2020 13:30Wniosek
Detal
160PROEBIZ Prostriedok - dezinfekčný gél na ruky******06.08.2020 10:56Wniosek
Detal
161PROEBIZ Dodávky injekční techniky (jehly, kanyly)******05.08.2020 12:00Wniosek
Detal
162PROEBIZ Softvér pre COVP Hlinícka 1, Bratislava******05.08.2020 10:00Wniosek
Detal
163PROEBIZ Oprava vstupu, výmena garážových dverí a výmena zasklenej steny / DSS a ZPS Hrnčiarska, Pezinok******04.08.2020 12:00Wniosek
Detal
164PROEBIZ STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE OSADENIE RTG a CT PRÍSTROJA vo VRANOVSKEJ NEMOCNICI a.s. ******04.08.2020 12:00Wniosek
Detal
165PROEBIZ Rukavice latexové******03.08.2020 11:30Wniosek
Detal
166PROEBIZ Podhlavníky pre železničné koľajové vozidlá******29.07.2020 10:00Wniosek
Detal
167PROEBIZ Licitatie 388 Timisoara, Calea Torontalului, BBS 2018******29.07.2020 09:00Wniosek
Detal
168PROEBIZ Licitatie 378 Timisoara, str. Mile Carpenisan, nr. 2-8, BBS 2018******29.07.2020 07:30Wniosek
Detal
169PROEBIZ Licitatie 417 Hateg, str. Nicolae Titulescu, nr. 27, BBS 2018******29.07.2020 07:30Wniosek
Detal
170PROEBIZ Dodanie odnímateľných predĺžení na bezpečnostný postroj do Rušňového depa Bratislava******24.07.2020 15:00Wniosek
Detal
171PROEBIZ Kalibrace analyzátoru spalin T350-XL******24.07.2020 14:00Wniosek
Detal
172PROEBIZ Vertical grinding machine******24.07.2020 12:00Wniosek
Detal
173PROEBIZ OVS - Odber odpadov a demontovaného materiálu z prevádzok a stavieb******24.07.2020 12:00Wniosek
Detal
174PROEBIZ Zabezpečenie archeologického výskumu podľa § 35 ods. 3 písm. d), predstihového výskumu podľa § 35 ods. 4 písm. a), záchranného výskumu podľa § 35 ods. 4 písm. b) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších prepisov - „Stav******24.07.2020 11:00Wniosek
Detal
175PROEBIZ Zabezpečenie zvukovej techniky a príslušenstva pre potreby divadla ASTORKA KORZO´90 v Bratislave******23.07.2020 13:00Wniosek
Detal
176PROEBIZ BILLA - Preklady A Tlmocenie******22.07.2020 12:00Wniosek
Detal
177PROEBIZ Zabezpečenie stredných a generálnych opráv KGZ.******21.07.2020 12:00Wniosek
Detal
178PROEBIZ Zabezpečenie svetelného pultu pre potreby divadla ASTORKA KORZO´90 v Bratislave******21.07.2020 10:00Wniosek
Detal
179PROEBIZ Výmena vstupných zasklených stien ******21.07.2020 10:00Wniosek
Detal
180PROEBIZ Kalibrace zkušebních sít a sady závaží******20.07.2020 14:00Wniosek
Detal
181PROEBIZ Reimplementace zálohovacího a archivačního systému TSM******17.07.2020 14:00Wniosek
Detal
182PROEBIZ Nemrznúce zmesi a chladiace kvapaliny (1 kópie)******16.07.2020 09:00Wniosek
Detal
183PROEBIZ INSTALATIE FRIGORIFICA DEPOZIT CERNICA******15.07.2020 13:00Wniosek
Detal
184PROEBIZ Služby reklamnej agentúry******15.07.2020 13:00Wniosek
Detal
185PROEBIZ Výberové konanie - Organizácia zodpovednosti výrobcov na rok 2021 - obaly a neobalové výrobky ******14.07.2020 17:00Wniosek
Detal
186PROEBIZ Dodávka elektriny******13.07.2020 11:00Wniosek
Detal
187PROEBIZ Čapy na ŽKV******13.07.2020 11:00Wniosek
Detal
188PROEBIZ OVS - NN nožové poistky******13.07.2020 10:00Wniosek
Detal
189PROEBIZ Púzdra pre ŽKV******13.07.2020 10:00Wniosek
Detal
190PROEBIZ Náhradné diely do spaľovacích motorov MAN 2.časť ******10.07.2020 12:30Wniosek
Detal
191PROEBIZ Náhradné diely do spaľovacích motorov MAN 1.časť ******10.07.2020 12:00Wniosek
Detal
192PROEBIZ Náhradné diely do spaľovacích motorov typ CAT******10.07.2020 10:00Wniosek
Detal
193PROEBIZ Náhradné diely do spaľovacích motorov - ostatné ******09.07.2020 12:00Wniosek
Detal
194PROEBIZ Filtre a súčasti filtrácie******09.07.2020 10:30Wniosek
Detal
195PROEBIZ Filtre pre spaľovacie motory******09.07.2020 10:30Wniosek
Detal
196PROEBIZ Stierače, stieracie súpravy a ich časti******09.07.2020 10:00Wniosek
Detal
197PROEBIZ OVS - VN poistky IEC******08.07.2020 10:00Wniosek
Detal
198PROEBIZ Poistenie samoobslužných čerpacích zariadení na výdaj AdBlue do dieselových motorových jednotiek******06.07.2020 10:30Wniosek
Detal
199PROEBIZ Nákup tlmičov******06.07.2020 10:00Wniosek
Detal
200PROEBIZ Čerstvé ovoce a zelenina pro Stravovací provoz Thomayerovy nemocnice - OBDOBÍ 07 - 12 2020******03.07.2020 10:00Wniosek
Detal
201PROEBIZ Cyklická poptávka ovoce a zeleniny 2020******03.07.2020 10:00Wniosek
Detal
202PROEBIZ Technická štúdia ako podklad pre vypracovanie zámeru EIA******02.07.2020 12:00Wniosek
Detal
203PROEBIZ Umývací podlahový stroj - manipulačné zariadenie pre Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava, GAUDEAMUS-ZKR, Mokrohájska cesta 3, 812 45 Bratislava******01.07.2020 12:00Wniosek
Detal
204PROEBIZ Oprava elektroinštalácie kolosústruhu a vypracovanie technickej dokumentácie ******25.06.2020 12:00Wniosek
Detal
205PROEBIZ Výmena vstupných zasklených stien******22.06.2020 11:00Wniosek
Detal
206PROEBIZ Nemrznúce zmesi a chladiace kvapaliny******19.06.2020 10:00Wniosek
Detal
207PROEBIZ Výmena exteriérových vstupných dverí v budove školy******12.06.2020 11:00Wniosek
Detal
208PROEBIZ Dodanie filtračnej stanice trafooleja VFS 2000 do Rušňového depa Nové Zámky******09.06.2020 10:00Wniosek
Detal
209PROEBIZ Výmena zasklených schodiskových stien******05.06.2020 11:00Wniosek
Detal
210PROEBIZ Kladivká bezpečnostné******05.06.2020 10:00Wniosek
Detal
211PROEBIZ Čerstvé ovoce a zelenina pro stravovací provoz Nemocnice na Bulovce na období 06/2020 - 11/2020******04.06.2020 13:00Wniosek
Detal
212PROEBIZ Tesnenia na spaľovacie motory******28.05.2020 13:00Wniosek
Detal
213PROEBIZ Chlazené maso - vepřové, hovězí, drůbeží pro Stravovací provoz Thomayerovy nemocnice - 06-09/2020 - cyklická poptávka po 1 měsíci******28.05.2020 13:00Wniosek
Detal
214PROEBIZ Uzené maso, šunky, uzeniny a paštiky pro Stravovací provoz Thomayerovy nemocnice - 06-09/2020 - cyklická poptávka po 1 měsíci******28.05.2020 13:00Wniosek
Detal
215PROEBIZ Čerstvé ovoce a zelenina pro DĚTSKÉ CENTRUM Thomyerovy nemocnice - OBDOBÍ 03 - 08/2020******05.03.2020 19:00Wniosek
Detal
216PROEBIZ PROEBIZ - verze 3.5 II******21.01.2020 03:21Wniosek
Detal
217PROEBIZ Ovoce a zelenina pro FNOL - týdenní poptávka 2020******16.01.2020 13:00Wniosek
Detal
218PROEBIZ Mléčné výrobky 1/2020-12/2020 (cyklická aukce)******13.12.2019 14:00Wniosek
Detal
219PROEBIZ Ovoce a zelenina 01-12/2020 (cyklická aukce)******13.12.2019 14:00Wniosek
Detal
220PROEBIZ Maso, uzeniny a masné výrobky 1/2020-12/2020 (cyklická aukce)******13.12.2019 14:00Wniosek
Detal