PROebiz
Tobogan
Templates
Katalog BASE
Profily zadavatelů
FSA
Budownictwo (857)
Budownictwo drogowe (193)
Materiały i prace hydrauliczne (8)
Malarze i prace malarskie (9)
Materiały budowlane (25)
Prace budowlane, rekonstrukcja i rewitalizacja (488)
Maszyny budowlane (6)
Roboty budowlane w zakresie rurociągów i gazociągów (44)
Budownictwa wodne (46)
Inne (38)
Art. Spożywcze (72)
Chleb, pieczywo i produkty piekarskie (1)
Mięso i produkty mięsne (17)
Mleko i produkty mleczne (3)
Napoje (4)
Owoce i warzywa (15)
Ryby i produkty rybne (2)
Inne (30)
Maszyny, sprzęty, przyrządy, narzędzia (415)
Pompy i sprężarki (12)
Przenośniki taśmowe, maszyny kruszące (10)
Urządzenia hydrauliczne, narzędzia i akcesoria (5)
Łożyska, uszczelki olejowe (0)
Urządzenia do podnoszenia, wózki (16)
Przyrządy pomiarowe (53)
Części zamienne (15)
Przyrządy i narzędzie (41)
Oleje i smary (4)
Naprawy i utrzymanie (23)
Pneumatyczny sprzęt, maszyny i walce (0)
Automatyka przemysłowa, rozwiązania technologiczne i innowacje (24)
Maszyny przemysłowe (59)
Systemy sterowania i automatyki (13)
Materiały połączeniowe (1)
Spawalnicze materiały i usługi (5)
Uszczelki, zawory (1)
Windy, schody ruchome i platformy (20)
Wentylacja, klimatyzacja (33)
Urządzenia bezpieczeństwa, gaśnice i sprzęt gaśniczy (20)
Maszyny rolnicze (39)
Inne (21)
Komputery, usługi IT i telekomunikacyjne (391)
Hardware i akcesoria (185)
IT i internet (16)
Usługi komputerowe (14)
Software i systemy informatyczne (131)
Usługi i urządzenia telekomunikacyjne (38)
Inne (7)
Biuro (189)
Materiały biurowe (33)
Druk i urządzenia do drugi (52)
Meble (84)
Papier (15)
Inne (5)
Materiały hutnicze, metale, stopy metalu (24)
Produkcja metali i ich wykończenie (9)
Metale, stopy i odlewy ze stali nierdzewnej (0)
Blachy (4)
Kołnierze, kolana (0)
Rury, armatury i przewody (3)
Łańcuchy (0)
Pręty i druty (3)
Inne (5)
Usługi transportowe, akcesoria samochodowe i motocyklowe (302)
Autobusy i usługi (76)
Usługi kurierskie (1)
Samochody ciężarowe (29)
Samochody osobowe (52)
Opony (11)
Serwis, naprawy, części zamienne i akcesoria (87)
Transport drogowy (8)
Transport kolejowy (32)
Inne (6)
Elektronika (96)
Baterie, akumulatory, generatory i silniki elektryczne (21)
Prace elektroinstalacyjne (11)
Urządzenia elektryczne wysokoprądowe, słupy, maszty (3)
Izolatory i inne produkty elektryczne (7)
Naprawy i części zamienne (6)
Oświetlenie (31)
Transformatory (2)
Przewody, rozdzielacze i kable (6)
Inne (9)
Służba zdrowia (313)
Leki (71)
Przyrządy i urządzenia (140)
Opieka zdrowotna (7)
Materiały medyczne (61)
Meble zdrowotne (33)
Inne (1)
Energia, paliwo (92)
Energia elektryczna (26)
Paliwo (10)
Gaz (10)
Bojlery, kotłownie, wymienniki ciepła, pompy ciepła, panele słoneczne (43)
Inne (3)
Usługi porządkowe (134)
Środki higieniczne i czyszczące (58)
Sprzątanie przemysłowe i chemiczne (6)
Zarządzanie i utrzymanie dróg (20)
Usługi porządkowe (37)
Sprzęty sprzątające (12)
Inne (1)
Chemia (166)
Farby i lakiery, rozcieńczalniki (12)
Środki chemiczne (32)
Aparatura chemiczne (14)
Mieszaniny kalibracyjne (0)
Sprzęt laboratoryjny, wyposażenie, meble i urządzenia (94)
Płyny techniczne (5)
Inne (9)
Gospodarka odpadowa (45)
Surowce wtórne (3)
Odpady komunalne (20)
Likwidacja odpadów niebezpiecznych (10)
Złom i odpady metalowe (2)
Inne (10)
Opakowania (12)
Drewniane opakowania i palety (1)
Opakowania kartonowe (2)
Plastikowe opakowania i folie (9)
Puszki (0)
Inne (0)
Marketing, reklama i druk (47)
Reklama, artykuły promocyjne (16)
Poligrafia i usługi drukarskie (23)
Inne (8)
Usługi finansowe, ubezpieczenia (24)
Usługi finansowe (3)
Ubezpieczenie (14)
Księgowość (0)
Usługi prawne (5)
Inne (2)
Pozostałe usługi (183)
Usługi ochroniarskie (20)
BHP (12)
Utrzymanie krajobrazu, gospodarka środowiskowa i usługi (73)
Ochrona przeciwpożarowa, materiały gaśnicze i usługi (17)
Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych (3)
Usługi nieruchomości i przechowywania (0)
Rewizja urządzeń elektrycznych i urządzeń gazowych (10)
Oddziały usługi rekrutacyjne (0)
Edukacja i Konferencja (31)
Książki, czasopisma, materiały szkoleniowe (12)
Inne (5)
BHP (60)
BHP (55)
Spinające liny i akcesoria (5)
Działalność inżynierska (244)
Prace geologiczne i geodezyjne (39)
Projektowanie i zatwierdzanie dokumentacji dla energetyki (8)
Projektowanie i zatwierdzanie dokumentacji dla działalności budowlanej (174)
Usługi eksperckie i audytu (14)
Inne (9)
Inne (206)
Drewno i wyrobów z drewna (2)
Elektronika (41)
Sprzęt kuchenny i wyposażenie (62)
Tworzywa sztuczne i wyroby z tworzyw sztucznych (2)
Szkło i wyroby ze szkła (1)
Kategorie testowe (0)
Wyroby włókiennicze (20)
Zakwaterowanie, wyżywienie i zajęcia rekreacyjne (63)
Zwierzęta i weterynaryjne materiały (2)
Inne (13)
Kategorie sprzedażowe (22)
Należności finansowe (1)
Nieruchomości (9)
Złom, odpady metalowe, stal nierdzewna i odlewy (4)
Surowce wtórne (1)
Pojazdy silnikowe (2)
Sprzęt komputerowy i maszyny biurowe (2)
Plastiki (0)
Maszyny i wyposażenie maszyn (1)
Pozostałe
Nazwa postępowaniazamawiającyTermindokumentacja
1PROEBIZ Pogonsko gorivo 2******15.12.2021 09:00Wniosek
Detal
2PROEBIZ Dodávky bezpečnostních bezjehlových vstupů******09.11.2021 10:00Wniosek
Detal
3PROEBIZ Prodej hmotných nemovitých věcí ve vlastnictví města Cheb - lokalita nám. Prokopa Holého , v k....******01.11.2021 10:00Wniosek
Detal
4PROEBIZ OVS - VN POISTKOVÉ SPODKY SO ZVODIČMI PREPÄTIA******20.10.2021 13:00Wniosek
Detal
5PROEBIZ Oprava ukotvení čelisťového drtiče V9-2N v kamenolomu Horní Tašovice******20.10.2021 09:00Wniosek
Detal
6PROEBIZ Technická predkvalifikácia - Spracovanie projektovej dokumentácie pre developerské stavby******18.10.2021 14:00Wniosek
Detal
7PROEBIZ Prodej hmotné nemovité věci ve vlastnictví města Cheb - bytové jednotky č. 2049/13, Přátelství 8,...******18.10.2021 12:00Wniosek
Detal
8PROEBIZ Zakup i sukcesywna dostawa flokulantu proszkowego do odwadniania osadów ściekowych na prasie...******18.10.2021 09:00Wniosek
Detal
9PROEBIZ Obchodná verejná súťaž_Špeciálne trojfázové prevodové elektromery pre nepriame zapojenie******15.10.2021 14:00Wniosek
Detal
10PROEBIZ OVS_Visiace zámky NN ******15.10.2021 13:00Wniosek
Detal
11PROEBIZ Oprava pasových dopravníků v kamenolomu Těškov******11.10.2021 09:00Wniosek
Detal
12PROEBIZ MODERNIZÁCIA OPERAČNÝCH SÁL pre Nemocnicu na okraji mesta, n.o. Partizánske******08.10.2021 15:00Wniosek
Detal
13PROEBIZ Mýcení náletových dřevin v kamenolomu Pňovany******08.10.2021 10:00Wniosek
Detal
14PROEBIZ Výroba a dodávka výstelek do podavačů a násypek do kamenolomu Jakubčovice nad Odrou******08.10.2021 08:30Wniosek
Detal
15PROEBIZ Osobné terénne motorové vozidlo 2021 - kategória M1******07.10.2021 14:00Wniosek
Detal
16PROEBIZ NsP TREBIŠOV VÝMENA ČASTI LEŽATÝCH KANALIZAČNÝCH ROZVODOV V SUTERÉNE******07.10.2021 11:00Wniosek
Detal
17PROEBIZ Sprzedaż elektrod spawalniczych z ZUW Dziećkowice FG/20/2021 1/2 ceny początkowej******06.10.2021 12:00Wniosek
Detal
18PROEBIZ Sprzedaż rur z ZUW Dziećkowice FG/21/2021 1/2 ceny początkowej******06.10.2021 09:00Wniosek
Detal
19PROEBIZ Dodávka náhradních dílů pro drtiče METSO ******06.10.2021 09:00Wniosek
Detal
20PROEBIZ Dodávka a výměna dopravníkových pasů kamenolom Košťálov a Chrtníky******06.10.2021 08:00Wniosek
Detal
21PROEBIZ OVS_Výber externých partnerov na zabezpečenie nepriameho predaja elektriny a plynu v segmente B2C...******05.10.2021 14:00Wniosek
Detal
22PROEBIZ Dodávky náhradních dílů pro drtiče SANDVIK******05.10.2021 08:30Wniosek
Detal
23PROEBIZ Výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Stavebné úpravy predajne COOP - PJ 028 Hlboké n. V.******05.10.2021 07:00Wniosek
Detal
24PROEBIZ Rekonštrukcia prečerpávacej stanice splaškov******04.10.2021 15:00Wniosek
Detal
25PROEBIZ Dodání PD - Kompresorová stanice včetně rozvodů vzduchu******04.10.2021 15:00Wniosek
Detal
26PROEBIZ Válcovací olej 10/2021 ******04.10.2021 14:00Wniosek
Detal
27PROEBIZ Pronájem bytu číslo 3, Cheb, Matěje Kopeckého 1337/6 ve vlastnictví města Cheb******04.10.2021 11:00Wniosek
Detal
28PROEBIZ Pronájem bytu číslo 6, Cheb, Sadová 1137/3 ve vlastnictví města Cheb******04.10.2021 11:00Wniosek
Detal
29PROEBIZ Pronájem bytu číslo 3, Cheb, Kamenná 213/8 ve vlastnictví města Cheb******04.10.2021 11:00Wniosek
Detal
30PROEBIZ Pronájem bytu číslo 5, Cheb, Slavice 2119/1 ve vlastnictví města Cheb******04.10.2021 11:00Wniosek
Detal
31PROEBIZ Pronájem bytu číslo 4, Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 472/27 ve vlastnictví města Cheb******04.10.2021 11:00Wniosek
Detal
32PROEBIZ Rezivo******04.10.2021 11:00Wniosek
Detal
33PROEBIZ Pronájem bytu číslo 20, Cheb, Mánesova 157/23 ve vlastnictví města Cheb******04.10.2021 11:00Wniosek
Detal
34PROEBIZ OVS - Dodávka rozvádzačov pre TR Rajčianka – Nová DOTS 130/TS/229 a MTG******04.10.2021 10:30Wniosek
Detal
35PROEBIZ Stavebné opravy ES VVN (Rim. Sobota, Lučenec, B. Bystrica, Podbrezová, Zvolen, Varín, Lieskovec,...******04.10.2021 10:00Wniosek
Detal
36PROEBIZ Predaj pohľadávok z mandátnej správy II******04.10.2021 10:00Wniosek
Detal
37PROEBIZ Rekonštrukcia oplotenia TR Lisková a stavebné opravy OT Rajčanka Žilina******04.10.2021 10:00Wniosek
Detal
38PROEBIZ Hospodárska budova,maštaľ Ladzany - búracie práce******02.10.2021 12:00Wniosek
Detal
39PROEBIZ Zmrzliny a nanuky pro stravovací provoz Fakultní Nemocnice Bulovka na období 11/2021 - 12/2021 ******01.10.2021 14:00Wniosek
Detal
40PROEBIZ Oprava železničnej vlečky ES Hronec******01.10.2021 13:00Wniosek
Detal
41PROEBIZ Likvidácia ČOV Zaolejovaných vôd Dielne Č. Skala******01.10.2021 13:00Wniosek
Detal
42PROEBIZ i002371 Instalace kamerového systému - Zvýšení úrovně BOZP, PZH ******01.10.2021 12:00Wniosek
Detal
43PROEBIZ Náhradní díly pro velkostroj KU 300 - Klín č.v. 4-RK-20130******01.10.2021 11:00Wniosek
Detal
44PROEBIZ TDS - REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ - MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 373/25 ******01.10.2021 10:00Wniosek
Detal
45PROEBIZ Dotažení svorníků čelisťového drtiče V9-2N v Horních Tašovicích******01.10.2021 09:00Wniosek
Detal
46PROEBIZ Dodávky čerstvých slepičích vajec třídy " A " z halových chovů (na podestýlce) ******01.10.2021 08:50Wniosek
Detal
47PROEBIZ Skrývkové práce v provozovnách EUROVIA Kamenolomy, a.s.******01.10.2021 08:00Wniosek
Detal
48PROEBIZ Audit projektu a realizácie chladiacich systémov******30.09.2021 18:00Wniosek
Detal
49PROEBIZ Prístroje na meranie a kontrolu******30.09.2021 16:00Wniosek
Detal
50PROEBIZ Knedlíky pro stravovací provoz Fakultní Nemocnice Bulovka na období 11/2021 - 12/2021 ******30.09.2021 15:00Wniosek
Detal
51PROEBIZ Prečistenie turbínového oleja TG1-TpZ******30.09.2021 15:00Wniosek
Detal
52PROEBIZ Mobilní terminály (čtečky)******30.09.2021 14:00Wniosek
Detal
53PROEBIZ Vejce a vaječné produkty pro Stravovací provoz FTN - 09/21-01/22******30.09.2021 13:00Wniosek
Detal
54PROEBIZ Italské těstoviny, uzeniny a sýry na měsíc říjen 2021 ******30.09.2021 12:30Wniosek
Detal
55PROEBIZ Mražené produkty pro Stravovací provoz FTN - 09/21-01/22******30.09.2021 12:00Wniosek
Detal
56PROEBIZ Čerstvé ovoce a zelenina pro stravovací provoz Slatinné lázně Toušeň na období 1.10.2021 -...******30.09.2021 11:30Wniosek
Detal
57PROEBIZ Prodej pozemku s budovou Masarykova třída 3 v Olomouci ******30.09.2021 10:00Wniosek
Detal
58PROEBIZ EZ/28/DZP/2021 "Wybór dostawcy wraz z wdrożeniem systemu HR służącego do kompleksowej obsługi...******30.09.2021 10:00Wniosek
Detal
59PROEBIZ Budova Drevosklad Vígľaš - žumpa******30.09.2021 10:00Wniosek
Detal
60PROEBIZ Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia centrálnej kotolne - Bratislava******30.09.2021 09:00Wniosek
Detal
61PROEBIZ Uzené maso, šunky, uzeniny a paštiky pro Stravovací provoz FTN 10/21-01/22 - cyklická poptávka po...******30.09.2021 09:00Wniosek
Detal
62PROEBIZ DODAVKA RIADENEHO PRETLAKU NA STAVBU PARTIZANSKA LUPCA ******30.09.2021 09:00Wniosek
Detal
63PROEBIZ Búranie hospodárskej budovy Selce******30.09.2021 09:00Wniosek
Detal
64PROEBIZ Dodávky náhradních dílů pro přerovské drtiče******30.09.2021 08:30Wniosek
Detal
65PROEBIZ Přeprava technologické mobilní linky******30.09.2021 08:00Wniosek
Detal
66PROEBIZ WIFI deštník výrobních hal******29.09.2021 16:00Wniosek
Detal
67PROEBIZ Náhradní díly ******29.09.2021 16:00Wniosek
Detal
68PROEBIZ Nákup nástrojov pre SOŠ Ivanská cesta 21 ******29.09.2021 16:00Wniosek
Detal
69PROEBIZ Speciální potravinové produkty pro stravovací provoz Fakultní Nemocnice Bulovka na období 11/2021...******29.09.2021 14:00Wniosek
Detal
70PROEBIZ Koloniál pro DĚTSKÉ CENTRUM Fakultní Thomayerovy nemocnice - 09/21-01/22******29.09.2021 13:00Wniosek
Detal
71PROEBIZ Vypracovanie PD na elektronický zabezpečovací systém******29.09.2021 13:00Wniosek
Detal
72PROEBIZ Ryby a rybí výrobky na měsíc říjen 2021******29.09.2021 12:30Wniosek
Detal
73PROEBIZ Koloniál pro Stravovací provoz FTN - období 10/21-01/22******29.09.2021 12:00Wniosek
Detal
74PROEBIZ Dostawa materiałów budowlanych dla obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w...******29.09.2021 12:00Wniosek
Detal
75PROEBIZ Prodej HIM******29.09.2021 11:00Wniosek
Detal
76PROEBIZ Kompleksowe wykonanie i dostawa kalendarzy na 2022 rok******29.09.2021 11:00Wniosek
Detal
77PROEBIZ Řetěz D16x56MM ČSN 023222.20******29.09.2021 10:30Wniosek
Detal
78PROEBIZ Odprodej dopravních prostředků PARAMO, a.s.. září 2021 - ID 3045******29.09.2021 10:00Wniosek
Detal
79PROEBIZ Chlazené maso - vepřové, hovězí, drůbeží pro Stravovací provoz FTN - 10/21-01/22 - cyklická...******29.09.2021 10:00Wniosek
Detal
80PROEBIZ Kamene na označenie spojky a kábla******29.09.2021 10:00Wniosek
Detal
81PROEBIZ Elektrické pánve pro stravovací provoz******29.09.2021 10:00Wniosek
Detal
82PROEBIZ Zakup fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń AGD dla Oddziałów i Wydziałów Spółki******29.09.2021 10:00Wniosek
Detal
83PROEBIZ Zabezpečenie nákupu elektrických fréz na komutátory******29.09.2021 10:00Wniosek
Detal
84PROEBIZ Mražené produkty pro DĚTSKÉ CENTRUM FTN - 09/21-01/22******29.09.2021 09:00Wniosek
Detal
85PROEBIZ Realizačná projektová dokumentácia pre vyvíjač pary pre kuchyňu v objekte Palmer Capital******29.09.2021 09:00Wniosek
Detal
86PROEBIZ Likvidace vyřazených náhradních dílů těžební technologie pro společnost Severní energetická a.s.******29.09.2021 09:00Wniosek
Detal
87PROEBIZ Dodávka náhradních dílů na mobilní technologické linky ******29.09.2021 08:30Wniosek
Detal
88PROEBIZ Nástroje pro obrábění ******29.09.2021 07:25Wniosek
Detal
89PROEBIZ Prenosný analyzátor kvality elektriny PQ-Box300 ******28.09.2021 16:00Wniosek
Detal
90PROEBIZ Likvidace přístrojů ze staré foto laboratoře******28.09.2021 14:00Wniosek
Detal
91PROEBIZ Regálový sklad V01******28.09.2021 12:00Wniosek
Detal
92PROEBIZ Náhradný zdroj O2 – projektová dokumentácia pre Nemocnicu Humenné******28.09.2021 11:00Wniosek
Detal
93PROEBIZ Stavebné úpravy a dodávka kuchynskej linky - Krupina a OT Rimavská Sobota ******28.09.2021 10:00Wniosek
Detal
94PROEBIZ GO kabelového vedení 10kV v kolektoru V56, H18******28.09.2021 10:00Wniosek
Detal
95PROEBIZ Dostawa papieru (szacowanie wartości zamówienia)******28.09.2021 10:00Wniosek
Detal
96PROEBIZ Plomba PVC - nabídky do 28.09.2021 10.00 hod.******28.09.2021 10:00Wniosek
Detal
97PROEBIZ DPC Hlboká, oprava priepustu******28.09.2021 09:00Wniosek
Detal
98PROEBIZ LC Nová hora, oprava priepustu******28.09.2021 09:00Wniosek
Detal
99PROEBIZ Předvážky Sartorius******28.09.2021 09:00Wniosek
Detal
100PROEBIZ Hydraulický ventil 4WREE 6 V16-2X/G24K31/A1V******28.09.2021 09:00Wniosek
Detal
101PROEBIZ Technická rekultivace Rvenice******28.09.2021 08:30Wniosek
Detal
102PROEBIZ Prevodník teploty (56 kópie)******28.09.2021 08:00Wniosek
Detal
103PROEBIZ Oprava potrubia pitnej vody SCHÚV & HVB******28.09.2021 07:00Wniosek
Detal
104PROEBIZ PNEUMATICKÉ MÍCHADLO******27.09.2021 21:00Wniosek
Detal
105PROEBIZ NOSIČ HÁKOVÝ******27.09.2021 19:00Wniosek
Detal
106PROEBIZ Obnova osvětlení VO vnitřní okruh EpiTetra******27.09.2021 15:00Wniosek
Detal
107PROEBIZ Nástroje pro obrábění ******27.09.2021 14:00Wniosek
Detal
108PROEBIZ Výpalky (56 kopie)******27.09.2021 13:30Wniosek
Detal
109PROEBIZ ES 110/22kV Snina – rekonštrukcia rozvodne - vypracovanie časti PD Preizolovanie prípojníc a...******27.09.2021 13:00Wniosek
Detal
110PROEBIZ Dostawa i montaż fabrycznie nowego klimatyzatora typu multisplit.******27.09.2021 12:00Wniosek
Detal
111PROEBIZ Dostawa Routerów GSM MIKROTIK******27.09.2021 11:00Wniosek
Detal
112PROEBIZ Rezivo zo smreka na ochranu MLP******27.09.2021 10:30Wniosek
Detal
113PROEBIZ Dodávka a inštalácia technológie pre chemické ošetrenie bazénovej vody– merací a regulačný...******27.09.2021 10:00Wniosek
Detal
114PROEBIZ Služby a práce na realizáciu strešnej fotovoltickej elektrárne v areáli SPP Košice na Moldavskej 12******27.09.2021 10:00Wniosek
Detal
115PROEBIZ Ochranné pracovné pomôcky******27.09.2021 10:00Wniosek
Detal
116PROEBIZ Oprava plochej strechy nad ubytovacím priestorom internátu V2******27.09.2021 10:00Wniosek
Detal
117PROEBIZ ND žkv - páka, koleno a nosič ložiska ******27.09.2021 09:30Wniosek
Detal
118PROEBIZ Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSSaZPS Pezinok******27.09.2021 09:00Wniosek
Detal
119PROEBIZ NÁHRADNÍ DÍLY DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE ******27.09.2021 09:00Wniosek
Detal
120PROEBIZ Návrh a dodávka doskového výmenníka tepla pre technológiu termickej likvidácie chlorečnanov******26.09.2021 14:00Wniosek
Detal
121PROEBIZ Nástroje pro obrábění ******24.09.2021 15:00Wniosek
Detal
122PROEBIZ AN0020L0710 - Reťazové články pre zavážací dopravník-ML1******24.09.2021 14:00Wniosek
Detal
123PROEBIZ Laboratorní potřeby - teploměry******24.09.2021 12:30Wniosek
Detal
124PROEBIZ Elektro materiál******24.09.2021 12:30Wniosek
Detal
125PROEBIZ manipulace na montáži******24.09.2021 12:00Wniosek
Detal
126PROEBIZ Ocel kruhová******24.09.2021 11:30Wniosek
Detal
127PROEBIZ Ventilátor typ 132M IM 3031******24.09.2021 11:00Wniosek
Detal
128PROEBIZ Oprava redukčního přímočarého ventilu DRV7-B, DN40/PN25******24.09.2021 10:00Wniosek
Detal
129PROEBIZ Vypracovanie GP na pozemky vo vlastníctve štátu v k. ú. Liptovský Hrádok******24.09.2021 10:00Wniosek
Detal
130PROEBIZ Plech 5x1000x2000 10051 S235JRC+N ******24.09.2021 10:00Wniosek
Detal
131PROEBIZ Hutní materiál_universal column_25tons_21208******24.09.2021 09:50Wniosek
Detal
132PROEBIZ Minerálna voda 1,5l******24.09.2021 09:30Wniosek
Detal
133PROEBIZ Oprava komína VH JUH +120,0/3,0M******24.09.2021 09:00Wniosek
Detal
134PROEBIZ Průmyslová sůl posypová - hrubá (25 Kg)******24.09.2021 09:00Wniosek
Detal
135PROEBIZ PET prodej lahví 39******24.09.2021 09:00Wniosek
Detal
136PROEBIZ Náhradné diely (ND) ŽKV - časť stroje - Držiak, ventilátor******24.09.2021 09:00Wniosek
Detal
137PROEBIZ Preglejka vodovzdorná-protišmyk. hr 12mm******24.09.2021 09:00Wniosek
Detal
138PROEBIZ Regulátor prietoku******24.09.2021 09:00Wniosek
Detal
139PROEBIZ Dodávka sýrů******24.09.2021 08:55Wniosek
Detal
140PROEBIZ Baterie******24.09.2021 07:30Wniosek
Detal
141PROEBIZ Chemikálie******24.09.2021 07:30Wniosek
Detal
142PROEBIZ Odmasťovač Solvix 25L******24.09.2021 07:00Wniosek
Detal
143PROEBIZ Olej GU AVIA SYNTOFLUID PE-B 30 20L******24.09.2021 07:00Wniosek
Detal
144PROEBIZ Náhradní díly ******23.09.2021 15:30Wniosek
Detal
145PROEBIZ Podnájom pozemku na umiestnenie a prevádzkovanie pojazdného bufetu 2021 (Street food)******23.09.2021 14:00Wniosek
Detal
146PROEBIZ 100% PES jednovrstvý vázací popruh, nekonečné, délka 3,0 m, nosnost 2.000 kg******23.09.2021 12:00Wniosek
Detal
147PROEBIZ Filtr 3M 6035 P3******23.09.2021 11:00Wniosek
Detal
148PROEBIZ Ocel******23.09.2021 11:00Wniosek
Detal
149PROEBIZ Uzatváracie ventile a bimetalové odvádzače kondenzátu******23.09.2021 10:00Wniosek
Detal
150PROEBIZ Zabezpečenie prípravy výročných kultúrnych podujatí – Konferencia BSK k Dňom Európskeho...******23.09.2021 10:00Wniosek
Detal
151PROEBIZ Změření odchylek kolejišť vyhrabovacích vozů č. 500 a č. 501******23.09.2021 09:30Wniosek
Detal
152PROEBIZ Náradie a nástroje - časť 1 - Remeselnícke náradie ručné ******23.09.2021 09:00Wniosek
Detal
153PROEBIZ Náradie a nástroje - časť 2 - Nástroje rezné a strižné ******23.09.2021 09:00Wniosek
Detal
154PROEBIZ Prodej Praga V3S******23.09.2021 09:00Wniosek
Detal
155PROEBIZ Nakládka, odoberanie, preprava a zhodnotenie odpadov z lesného hospodárstva z OZ Žarnovica - ES...******23.09.2021 08:30Wniosek
Detal
156PROEBIZ Pryže******23.09.2021 08:00Wniosek
Detal
157PROEBIZ ventilátor,konvektor******22.09.2021 15:00Wniosek
Detal
158PROEBIZ Dodanie, montáž, vstupná revízia horizontálneho istiaceho systému do Rušňového depa Vrútky ******22.09.2021 14:00Wniosek
Detal
159PROEBIZ „Dostawę fabrycznie nowych myjek, zmywarki i szorowarki” z podziałem na części: Część 1: Dostawa...******22.09.2021 13:00Wniosek
Detal
160PROEBIZ Dentacryl******22.09.2021 13:00Wniosek
Detal
161PROEBIZ Kompenzácia a implementácia ovládania a vizualizácia kompenzácie účinníka cos φ******22.09.2021 12:00Wniosek
Detal
162PROEBIZ Rozšírenie licencií FortiGate firewallov o (UTM) BUNDLE na 36 mesiacov******22.09.2021 10:00Wniosek
Detal
163PROEBIZ Múzeum Ferdiša Kostku, Stupava - Príprava na sanáciu vlhkosti časti objektov******22.09.2021 10:00Wniosek
Detal
164PROEBIZ Hutní materiál - nabídky do 22.09.2021 10.00 hod. ******22.09.2021 10:00Wniosek
Detal
165PROEBIZ Nářadí, nástroje - nabídky do 22.09.2021 10.00 hod.******22.09.2021 10:00Wniosek
Detal
166PROEBIZ Hadice pro páru - nabídky do 22.9.2021 10.00 hod.******22.09.2021 10:00Wniosek
Detal
167PROEBIZ Řemen klínový B17 - nabídky do 22.09.2021 10.00 hod.******22.09.2021 10:00Wniosek
Detal
168PROEBIZ Plachta kašírovaná - nabídky do 22.9.2021 10.00 hod.******22.09.2021 10:00Wniosek
Detal
169PROEBIZ Koberec sorpční a sorbent RD10 - nabídky do 22.9.2021 10.00 hod.******22.09.2021 10:00Wniosek
Detal
170PROEBIZ Laboratorní pomůcky - nabídky do 22.09.2021 10.00 hod.******22.09.2021 10:00Wniosek
Detal
171PROEBIZ Baterie dřezové a pákové - nabídky do 22.09.2021 10.00 hod.******22.09.2021 10:00Wniosek
Detal
172PROEBIZ Karta skladová - nabídky do 22.09.2021 10.00 hod. ******22.09.2021 10:00Wniosek
Detal
173PROEBIZ Čerpadlo ponorné kalové - nabídky do 22.09.2021 10.00 hod. ******22.09.2021 10:00Wniosek
Detal
174PROEBIZ Náhradní díly čerpadel - nabídky do 22.09.2021 10.00 hod. ******22.09.2021 10:00Wniosek
Detal
175PROEBIZ Nářadí, nástroje II - nabídky do 22.09.2021 10.00 hod.******22.09.2021 10:00Wniosek
Detal
176PROEBIZ Svařovací potřeby - PROPAN-BUTAN - nabídky do 22.09.2021 ******22.09.2021 10:00Wniosek
Detal
177PROEBIZ Pás pryžový - nabídky do 22.09.2021******22.09.2021 10:00Wniosek
Detal
178PROEBIZ Hadice kovová tlaková - nabídky do 22.09.2021 10.00 hod.******22.09.2021 10:00Wniosek
Detal
179PROEBIZ 750080 Páska IZOL.PVC 15 mm x 10 m******22.09.2021 08:30Wniosek
Detal
180PROEBIZ Oleje a mazivá******21.09.2021 13:00Wniosek
Detal
181PROEBIZ Obrobení svařence bubnu pro C4b ÚUK (povrch pláště a hřídele)******21.09.2021 11:00Wniosek
Detal
182PROEBIZ 20342_Spacers Hard Styrite ******21.09.2021 11:00Wniosek
Detal
183PROEBIZ Elektromateriál ******21.09.2021 10:00Wniosek
Detal
184PROEBIZ Spojovací materiál ******21.09.2021 09:00Wniosek
Detal
185PROEBIZ Oprava komína K5 +70,0/3,5M TpV, Oprava komína K6 +70,0/3,6M TpV, Oprava komína K8_9 +101,75M/1,80M******21.09.2021 09:00Wniosek
Detal
186PROEBIZ Pračka předem plněná, náplň 9 kg a 1400 otáč./min******21.09.2021 09:00Wniosek
Detal
187PROEBIZ Nákup a montáž oken - Válcovna******20.09.2021 14:00Wniosek
Detal
188PROEBIZ NAFTA - nabídky do 20.09.2021 12.00 hod., termín dodání: 22.09.2021 ******20.09.2021 12:00Wniosek
Detal
189PROEBIZ SW (licencie) pre rozšírenie infraštruktúry pre VMware******20.09.2021 12:00Wniosek
Detal
190PROEBIZ HW pre rozšírenie infraštruktúry pre VMware******20.09.2021 12:00Wniosek
Detal
191PROEBIZ PRODEJ PALETY A BOXY******20.09.2021 10:00Wniosek
Detal
192PROEBIZ AUKUMULÁTOROVÝ PÁSKOVAČ ******17.09.2021 15:00Wniosek
Detal
193PROEBIZ K9800_ PRECISE STEEL TUBES FOR WINDING AL-FOIL 156 x 3 ******16.09.2021 14:00Wniosek
Detal
194PROEBIZ Filt. tk. Viscosa 60 g/m2 480 mm/100 m ******16.09.2021 09:30Wniosek
Detal
195PROEBIZ Grafitový sprej 400 ml******16.09.2021 09:00Wniosek
Detal
196PROEBIZ Jistič LTN 10B-1******16.09.2021 08:30Wniosek
Detal
197PROEBIZ Rekonstrukce podstavce vnitřního pouzdra odsiřovacího komínu M142m******15.09.2021 12:00Wniosek
Detal
198PROEBIZ Čerpadlo kalové ponorné TSURUMI LSC-1,4 S 2" AG******15.09.2021 12:00Wniosek
Detal
199PROEBIZ Nominační portál******15.09.2021 10:00Wniosek
Detal
200PROEBIZ Rekonštrukcia elektrostatického odlučovača kotla K4 pre zníženie emisií tuhých znečisťujúcich...******14.09.2021 15:00Wniosek
Detal
201PROEBIZ BILLA - Rekonstrucie Kotolni******14.09.2021 12:00Wniosek
Detal
202PROEBIZ Hutní materiál - nabídky do 14.09.2021 10.00 hod. ******14.09.2021 10:00Wniosek
Detal
203PROEBIZ Výpočetní technika a přísl. - nabídky do 14.09.2021 10.00 hod. ******14.09.2021 10:00Wniosek
Detal
204PROEBIZ OPRAVA HYDRAULIKY VOSKOVÁK TECMO******14.09.2021 09:00Wniosek
Detal
205PROEBIZ Elektro materiál******14.09.2021 08:00Wniosek
Detal
206PROEBIZ Obchodná verejná súťaž - HW pre backup and storage******13.09.2021 10:00Wniosek
Detal
207PROEBIZ Zámky, madlá, vešiaky, držiaky a ich príslušenstvo - časť 1******10.09.2021 11:00Wniosek
Detal
208PROEBIZ Zámky, madlá, vešiaky, držiaky a ich príslušenstvo - časť 2******10.09.2021 11:00Wniosek
Detal
209PROEBIZ PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ******09.09.2021 07:00Wniosek
Detal
210PROEBIZ PŘÍSTROJ DETECTOR III******09.09.2021 07:00Wniosek
Detal
211PROEBIZ Laboratorní pomůcky - nabídky do 07.09.2021 10.00 hod.******07.09.2021 10:00Wniosek
Detal
212PROEBIZ Havária na pôvodnom zateplení štítovej steny.******06.09.2021 10:00Wniosek
Detal
213PROEBIZ Opravy v budove Kaštieľa******06.09.2021 10:00Wniosek
Detal
214PROEBIZ OVS_Odplatné vymáhanie pohľadávok mimosúdnou a súdnou cestou za dodávku energií a súvisiacich...******03.09.2021 15:00Wniosek
Detal
215PROEBIZ Zabezpečenie kontroly, pravidelného servisu a opráv klimatizačných zariadení – región Bratislava******31.08.2021 13:00Wniosek
Detal
216PROEBIZ Zabezpečenie kontroly, pravidelného servisu a opráv klimatizačných zariadení – región Košice******31.08.2021 13:00Wniosek
Detal
217PROEBIZ Zabezpečenie kontroly, pravidelného servisu a opráv klimatizačných zariadení – región Zvolen******31.08.2021 13:00Wniosek
Detal
218PROEBIZ Zabezpečenie kontroly, pravidelného servisu a opráv klimatizačných zariadení – región Vrútky******31.08.2021 13:00Wniosek
Detal
219PROEBIZ Zabezpečenie kontroly, pravidelného servisu a opráv klimatizačných zariadení – región Nové Zámky******31.08.2021 13:00Wniosek
Detal
220PROEBIZ Čerstvé ovoce a zelenina pro DĚTSKÉ CENTRUM FTN - 9/21-2/22******31.08.2021 11:00Wniosek
Detal
221PROEBIZ Náhradná autobusová doprava v reg. Bratislava, okruh Dunajská Streda******31.08.2021 10:00Wniosek
Detal
222PROEBIZ Lis na stěry - stavební úpravy******31.08.2021 08:00Wniosek
Detal
223PROEBIZ Aros - Rolovací vrata 3,0 x 4,8 m******30.08.2021 10:00Wniosek
Detal
224PROEBIZ Aros - Rychloběžná vrata******30.08.2021 10:00Wniosek
Detal
225PROEBIZ Poradenská služba pre riadenie ľudských zdrojov Programu INTERACT******27.08.2021 11:00Wniosek
Detal
226PROEBIZ Kamerový systém AL INVEST Břidličná, a.s.******27.08.2021 10:00Wniosek
Detal
227PROEBIZ Kúpa zariadení do školskej jedálne ******27.08.2021 10:00Wniosek
Detal
228PROEBIZ Zhotovenie stavby: BA, Rekonštrukcia areálového osvetlenia******26.08.2021 12:00Wniosek
Detal
229PROEBIZ Dělící stěna v expedici******26.08.2021 10:00Wniosek
Detal
230PROEBIZ ESET pro skupinu MTX GROUP a.s. - nabídky do 25.08.2021 10.00 hod.******25.08.2021 10:00Wniosek
Detal
231PROEBIZ Výmena kotlov v havarijnom stave******25.08.2021 10:00Wniosek
Detal
232PROEBIZ Zameranie žeriavovej dráhy a následná rektifikácia v OV Žilina******23.08.2021 12:00Wniosek
Detal
233PROEBIZ Odstraňování nevhodné vegetace 2022 - 2024******20.08.2021 17:00Wniosek
Detal
234PROEBIZ Opravy v budove Kaštieľa******20.08.2021 10:00Wniosek
Detal
235PROEBIZ Časti prevodoviek - nákup náhradných dielov pre DMJ 861 a HKV 812******17.08.2021 12:30Wniosek
Detal
236PROEBIZ BILLA - Servis Peci A Konvektomatov******17.08.2021 12:00Wniosek
Detal
237PROEBIZ Zberače a ich časti - nákup ******16.08.2021 11:00Wniosek
Detal
238PROEBIZ BILLA - OOPP - Osobne Ochranne Pracovne Prostriedky ******12.08.2021 12:00Wniosek
Detal
239PROEBIZ Výmena okien a brán na budove školy******12.08.2021 10:00Wniosek
Detal
240PROEBIZ Náhradné diely dverí a okien - časť 1******06.08.2021 10:00Wniosek
Detal
241PROEBIZ Náhradné diely dverí a okien - časť 2******06.08.2021 10:00Wniosek
Detal
242PROEBIZ Náhradné diely dverí a okien - kľučky******06.08.2021 10:00Wniosek
Detal
243PROEBIZ Oprava modulov, meničov a kariet na ŽKV******05.08.2021 10:00Wniosek
Detal
244PROEBIZ Nákup nástrojov pre SOŠ Ivanská cesta 21******28.07.2021 16:00Wniosek
Detal
245PROEBIZ Spracovanie scenára a realizačného projektu pre expozíciu v novozriadenom Ekocentre Čunovo - Sýpka.******27.07.2021 09:00Wniosek
Detal
246PROEBIZ Izolátory na ŽKV******26.07.2021 13:30Wniosek
Detal
247PROEBIZ Nákup nástrojov pre SOŠ Ivanská cesta 21******23.07.2021 11:00Wniosek
Detal
248PROEBIZ Múzeum Ferdiša Kostku, Stupava - Príprava na sanáciu vlhkosti časti objektov******23.07.2021 10:00Wniosek
Detal
249PROEBIZ Zabetónovanie sklobetónových svetlíkov a oprava chodníka do kuchyne (6 kópie)******22.07.2021 10:00Wniosek
Detal
250PROEBIZ Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSSaZPS Pezinok******16.07.2021 10:00Wniosek
Detal
251PROEBIZ Traktor kolesový Zetor Proxima + nadstavba******15.07.2021 13:00Wniosek
Detal
252PROEBIZ Čerstvé ovoce a zelenina pro Stravovací provoz Fakultní Thomayerovy nemocnice - OBDOBÍ 07-12 2021******01.07.2021 10:00Wniosek
Detal
253PROEBIZ Čerstvé ovoce a zelenina pro stravovací provoz Fakultní Nemocnice Bulovka na období 06/2021 -...******10.06.2021 13:00Wniosek
Detal
254PROEBIZ Uzené maso, šunky, uzeniny a paštiky pro Stravovací provoz FTN 06-09/2021 - cyklická poptávka po...******27.05.2021 11:00Wniosek
Detal
255PROEBIZ Chlazené maso - vepřové, hovězí, drůbeží pro Stravovací provoz FTN - 06-09/2021 - cyklická...******27.05.2021 10:00Wniosek
Detal
256PROEBIZ Cyklická poptávka ovoce a zeleniny 2021 ******17.03.2021 10:00Wniosek
Detal
257PROEBIZ Ovoce a zelenina pro FNOL - týdenní poptávka 2020******07.01.2021 13:00Wniosek
Detal
258PROEBIZ Mléčné výrobky 1/2021-12/2021 (cyklická aukce)******10.12.2020 14:00Wniosek
Detal
259PROEBIZ Ovoce a zelenina 01-12/2021 (cyklická aukce)******10.12.2020 14:00Wniosek
Detal
260PROEBIZ Maso, uzeniny a masné výrobky 1/2021-12/2021 (cyklická aukce)******10.12.2020 14:00Wniosek
Detal
261PROEBIZ Maliarske a natieračske práce ******02.10.2020 10:30Wniosek
Detal
262PROEBIZ PROEBIZ - verze 3.5 II******21.01.2020 03:21Wniosek
Detal